Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0047(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0274/2011

Ingediende teksten :

A7-0274/2011

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/09/2011 - 5.13
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0355

Aangenomen teksten
PDF 195kWORD 30k
Dinsdag 13 september 2011 - Straatsburg
Verdrag inzake de instandhouding en het beheer van de visbestanden van de volle zee in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan ***
P7_TA(2011)0355A7-0274/2011

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 september 2011 betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de goedkeuring, namens de Europese Unie, van het Verdrag inzake de instandhouding en het beheer van de visbestanden van de volle zee in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan (08135/2011 – C7-0098/2011 – 2011/0047(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerpbesluit van de Raad (08135/2011),

–  gezien het Verdrag inzake de instandhouding en het beheer van de visbestanden van de volle zee in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan (08135/2011),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 43, lid 2, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C7-0098/2011),

–  gezien artikel 81 en artikel 90, lid 8, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie visserij (A7-0274/2011),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het verdrag;

2.  verzoekt de Commissie om in alle fora, zowel op internationaal als op bilateraal niveau, waar staten aanwezig zijn waarvan de vloot visserijbelangen heeft in het gebied van het verdrag, te ijveren voor de ondertekening, ratificatie en omzetting ervan, ten einde de inwerkingtreding te bespoedigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de regering van Nieuw-Zeeland als depositaris van het verdrag.

Juridische mededeling - Privacybeleid