Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0091(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0261/2011

Ingediende teksten :

A7-0261/2011

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/09/2011 - 5.16
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0358

Aangenomen teksten
PDF 192kWORD 29k
Dinsdag 13 september 2011 - Straatsburg
Gemeenschappelijke onderneming brandstofcellen en waterstof *
P7_TA(2011)0358A7-0261/2011

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 september 2011 over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EG) nr. 521/2008 van de Raad betreffende de oprichting van de gemeenschappelijke onderneming brandstofcellen en waterstof (COM(2011)0224 – C7-0120/2011 – 2011/0091(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2011)0224),

–  gezien de artikelen 187 en 188 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0120/2011),

–  gelet op de artikelen 55 en 46, lid 1, van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A7-0261/2011),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie.

Juridische mededeling - Privacybeleid