Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0091(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0261/2011

Predkladané texty :

A7-0261/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/09/2011 - 5.16
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0358

Prijaté texty
PDF 196kWORD 32k
Utorok, 13. septembra 2011 - Štrasburg
Spoločný podnik pre palivové články a vodík *
P7_TA(2011)0358A7-0261/2011

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2011 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 521/2008, ktorým sa zakladá spoločný podnik pre palivové články a vodík (KOM(2011)0224 – C7-0120/2011 – 2011/0091(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2011)0224),

–  so zreteľom na články 187 a 188 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0120/2011),

–  so zreteľom na článok 55 a článok 46 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0261/2011),

1.  schvaľuje návrh Komisie;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia