Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0167(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0364/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0364/2010

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 05/04/2011 - 4.7
CRE 05/04/2011 - 4.7
Äänestysselitykset
PV 13/09/2011 - 5.21
CRE 13/09/2011 - 5.21
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0126
P7_TA(2011)0363

Hyväksytyt tekstit
PDF 187kWORD 35k
Tiistai 13. syyskuuta 2011 - Strasbourg
Julkisesti tuetut vientiluotot ***I
P7_TA(2011)0363A7-0364/2010
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. syyskuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen suuntaviivojen soveltamisesta julkisesti tuettuihin vientiluottoihin (KOM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0456),

–  ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 133 artiklan,

–  ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0050/2010),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 29. kesäkuuta 2011 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön sekä kehitysyhteistyövaliokunnan ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnot (A7-0364/2010),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan(1);

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) Tämä kanta korvaa 5. huhtikuuta 2011 hyväksytyt tarkistukset (Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0126.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. syyskuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2011 antamiseksi tiettyjen suuntaviivojen soveltamisesta julkisesti tuettuihin vientiluottoihin ja neuvoston päätösten 2001/76/EY ja 2001/77/EY kumoamisesta
P7_TC1-COD(2006)0167

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) N:o 1233/2011.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö