Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 8kWORD 32k
Tirsdag den 13. september 2011 - Strasbourg
Procedure med fælles udvalgsmøder samt koordinatorernes møder og oplysninger til løsgængerne (fortolkning af forretningsordenens artikel 51 og 192)
P7_TA(2011)0368

Europa-Parlamentets afgørelse af 13. september 2011 om procedure med fælles udvalgsmøder samt koordinatorernes møder og oplysninger til løsgængerne (fortolkning af forretningsordenens artikel 51 og 192)

Europa-Parlamentet,

  der henviser til skrivelse af 12. juli 2011 fra formanden for Udvalget om Konstitutionelle Anliggender,

  der henviser til forretningsordenens artikel 211,

1.  vedtager at vedføje følgende fortolkning til artikel 51:"

Denne artikel kan anvendes på den procedure, der fører til en indstilling om godkendelse eller forkastelse af en international aftale i henhold til artikel 90, stk. 5, og artikel 81, stk. 1, under forudsætning af, at betingelserne i nærværende artikel er opfyldt.

"

2.  vedtager at vedføje følgende fortolkning til artikel 192:"

Løsgængere er ikke en politisk gruppe i den i artikel 30 anførte betydning og kan derfor ikke udpege koordinatorer, der er de eneste medlemmer, som retmæssigt kan deltage i koordinatorernes møder.

Formålet med koordinatorernes møder er at forberede udvalgets afgørelser, og de kan ikke træde i stedet for udvalgets møder, medmindre der foreligger udtrykkelig delegation. Derfor bør afgørelser truffet på koordinatorernes møder forudsætte en forudgående delegation. I modsat fald kan koordinatorerne kun vedtage henstillinger, som kræver udvalgets efterfølgende formelle godkendelse.

Under alle omstændigheder skal løsgængernes adgang til oplysninger sikres i overensstemmelse med princippet om ikkeforskelsbehandling gennem formidling af oplysninger og tilstedeværelse af et medlem af løsgængernes sekretariat ved koordinatorernes møder.

"

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til orientering.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik