Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Vastuvõetud tekstid
PDF 97kWORD 30k
Teisipäev, 13. september 2011 - Strasbourg
Komisjonide ühiste koosolekutega menetlus, koordinaatorite koosolekud ja sõltumatute parlamendiliikmete teavitamine (kodukorra artiklite 51 ja 192 tõlgendamine)
P7_TA(2011)0368

Euroopa Parlamendi 13. septembri 2011. aasta otsus komisjonide ühiste koosolekutega menetluse, koordinaatorite koosolekute ja sõltumatute parlamendiliikmete teavitamise kohta (kodukorra artiklite 51 ja 192 tõlgendamine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse põhiseaduskomisjoni esimehe 12. juuli 2011. aasta kirja,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 211,

1.  võtab vastu kodukorra artikli 51 järgmise tõlgenduse:"

Käesolevat artiklit võib kohaldada menetlusele soovituse andmiseks rahvusvahelise lepingu sõlmimise heakskiitmiseks või tagasilükkamiseks vastavalt artikli 90 lõikele 5 ja artikli 81 lõikele 1 juhul, kui selles kehtestatud tingimused on täidetud.

"

2.  võtab vastu kodukorra artikli 192 järgmise tõlgenduse:"

Sõltumatud parlamendiliikmed ei moodusta fraktsiooni artikli 30 tähenduses, seega ei saa nad määrata koordinaatoreid, kellel on ainsana õigus osaleda koordinaatorite koosolekutel.

Koordinaatorite koosolekute ülesanne on valmistada ette komisjoni otsuseid ning ilma selgesõnalise delegeerimiseta ei saa need asendada komisjoni koosolekuid. Seega on koordinaatorite koosolekul vastu võetud otsuste puhul vajalik eelnev delegeerimine. Eelneva delegeerimise puudumisel tohivad koordinaatorid võtta vastu ainult soovitusi, mille komisjon peab seejärel ametlikult kinnitama.

Igal juhul tuleb diskrimineerimiskeelu põhimõtet järgides kindlustada sõltumatute parlamendiliikmete ligipääs teabele neile teabe edastamise ja sõltumatute parlamendiliikmete sekretariaadi liikme koordinaatorite koosolekutel viibimise teel.

"

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja komisjonile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika