Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Hyväksytyt tekstit
PDF 94kWORD 30k
Tiistai 13. syyskuuta 2011 - Strasbourg
Menettelyt, jotka koskevat valiokuntien yhteiskokousmenettelyä, koordinaattorien kokouksia ja sitoutumattomien jäsenten tiedonsaantia (työjärjestyksen 51 ja 192 artiklan tulkinta)
P7_TA(2011)0368

Euroopan parlamentin päätös 13. syyskuuta 2011 menettelyistä, jotka koskevat valiokuntien yhteiskokousmenettelyä, koordinaattorien kokouksia ja sitoutumattomien jäsenten tiedonsaantia (työjärjestyksen 51 ja 192 artiklan tulkinta)

Euroopan parlamentti, joka,

–  ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan puheenjohtajan 12. heinäkuuta 2011 päivätyt kirjeet,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 211 artiklan,

1.  päättää lisätä työjärjestyksen 51 artiklaan tulkinnan seuraavasti:"

Tätä artiklaa voidaan soveltaa menettelyyn, joka johtaa suositukseen hyväksyä tai hylätä kansainvälisen sopimuksen tekeminen 90 artiklan 5 kohdan ja 81 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jos siinä säädetyt ehdot täyttyvät.

"

2.  päättää lisätä työjärjestyksen 192 artiklaan tulkinnan seuraavasti:"

Sitoutumattomat jäsenet eivät muodosta 30 artiklan mukaista poliittista ryhmää eivätkä voi siten nimetä joukostaan koordinaattoreita, jotka ovat ainoita jäseniä, joilla on oikeus osallistua koordinaattoreiden kokouksiin.

Koordinaattoreiden kokouksien tehtävänä on valmistella valiokunnan päätöksiä, eikä niillä voida korvata valiokunnan kokouksia ilman nimenomaista valtuutusta. Näin ollen koordinaattoreiden kokouksissa tehtäviä päätöksiä varten on oltava etukäteen annettu valtuutus. Jos tällaista valtuutusta ei ole, koordinaattorit voivat hyväksyä ainoastaan suosituksia, joihin tarvitaan valiokunnalta virallinen hyväksyntä jälkikäteen.

Kaikissa tapauksissa sitoutumattomien jäsenten tiedonsaanti on taattava syrjimättömyyden periaatteen mukaisesti välittämällä tietoa ja asettamalla sitoutumattomia jäseniä edustava sihteeristön jäsen koordinaattoreiden kokouksiin.

"

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö