Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0363(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0273/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0273/2011

Keskustelut :

PV 13/09/2011 - 14
CRE 13/09/2011 - 14

Äänestykset :

PV 14/09/2011 - 5.8
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0376

Hyväksytyt tekstit
PDF 190kWORD 53k
Keskiviikko 14. syyskuuta 2011 - Strasbourg
Energiamarkkinoiden eheys ja läpinäkyvyys ***I
P7_TA(2011)0376A7-0273/2011
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 14. syyskuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi energiamarkkinoiden eheydestä ja läpinäkyvyydestä (KOM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2010)0726),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 194 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0407/2010),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon 16. maaliskuuta 2011 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 29. kesäkuuta 2011 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot (A7-0273/2011),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 132, 3.5.2011, s. 108.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. syyskuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2011 antamiseksi energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta
P7_TC1-COD(2010)0363

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) N:o 1227/2011.)


LIITE

Euroopan parlamentti/neuvosto/komissio

Yhteinen julkilausuma seuraamuksista

Komissio jatkaa työskentelyään rahoitusalan seuraamusjärjestelmien tehostamiseksi ja aikoo tehdä ehdotuksia siitä, miten kansallisia seuraamusjärjestelmiä voidaan tehostaa yhdenmukaisin tavoin tulevien rahoituspalvelualaa koskevien lainsäädäntöaloitteiden yhteydessä. Tämän asetuksen mukaisesti hyväksyttävät seuraamukset vastaavat lainsäätäjän komission edellä mainittujen ehdotusten perusteella tekemiä lopullisia päätöksiä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö