Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/0363(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0273/2011

Iesniegtie teksti :

A7-0273/2011

Debates :

PV 13/09/2011 - 14
CRE 13/09/2011 - 14

Balsojumi :

PV 14/09/2011 - 5.8
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0376

Pieņemtie teksti
PDF 272kWORD 39k
Trešdiena, 2011. gada 14. septembris - Strasbūra
Enerģijas tirgus integritāte un pārredzamība ***I
P7_TA(2011)0376A7-0273/2011
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2011. gada 14. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par enerģijas tirgus integritāti un pārredzamību (COM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0726),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 194. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7–0407/2010),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2011. gada 16. marta atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2011. gada 29. jūnija vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu, kā arī Ekonomikas un monetārās komitejas un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinumus (A7-0273/2011),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  apstiprina Parlamenta, Padomes un Komisijas kopējo paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

3.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 132, 3.5.2011., 108. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2011. gada 14. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2011 par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību
P7_TC1-COD(2010)0363

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 1227/2011.)


PIELIKUMS

Eiropas Parlaments / Padome / Komisija

Kopīgā deklarācija par sankcijām

Komisija turpinās darbu, lai nostiprinātu sankciju režīmu finanšu nozarē, un gatavojas iesniegt priekšlikumus par to, kā saskaņoti stiprināt valstu sankciju režīmus saistībā ar gaidāmajām likumdošanas iniciatīvām finanšu pakalpojumu nozarē. Pieņemot šajā regulā paredzētās sankcijas, tiks atspoguļoti galīgie lēmumi, ko likumdevēja iestāde pieņēmusi attiecībā uz iepriekš minētajiem Komisijas priekšlikumiem.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika