Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2011/2723(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0475/2011

Predložena besedila :

B7-0475/2011

Razprave :

PV 13/09/2011 - 19
CRE 13/09/2011 - 19

Glasovanja :

PV 14/09/2011 - 7.3
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0383

Sprejeta besedila
PDF 118kWORD 47k
Sreda, 14. september 2011 - Strasbourg
Strategija EU za brezdomstvo
P7_TA(2011)0383B7-0475/2011

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. septembra 2011 o strategiji EU za brezdomstvo

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih izjav z dne 22. aprila 2008 o odpravi uličnega brezdomstva(1) in z dne 16. decembra 2010 o strategiji EU za brezdomstvo(2),

–  ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti člena 34,

–  ob upoštevanju revidirane Evropske socialne listine Sveta Evrope, zlasti člena 31,

–  ob upoštevanju skupnega poročila Komisije in Sveta o socialni zaščiti in socialni vključenosti iz leta 2010,

–  ob upoštevanju izjave Sveta z dne 6. decembra 2010 o evropskem letu boja proti revščini in socialni izključenosti: skupaj v boju proti revščini v letu 2010 in po njem,

–  ob upoštevanju končnih priporočil Evropske konference o soglasju na področju brezdomstva, ki je potekala 9. in 10. decembra 2010,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 16. decembra 2010 o evropski platformi proti revščini in socialni izključenosti: evropski okvir za socialno in teritorialno kohezijo (KOM(2010)0758),

–  ob upoštevanju mnenj Odbora regij z dne 3. junija 1999 o nastanitvi in brezdomcih (CdR 376/98 konč.), z dne 6. oktobra 2010 o boju proti brezdomstvu (CdR 18/2010 konč.) in z dne 31. marca 2011 o evropski platformi proti revščini in socialni izključenosti (CdR 402/2010 konč.),

–  ob upoštevanju vprašanja za Komisijo z dne 11. julija 2011 o strategiji EU za brezdomstvo (O-000153/2011 – B7-0421/2011),

–  ob upoštevanju člena 115(5) in člena 110(2) Poslovnika,

A.  ker brezdomstvo še vedno prizadene ljudi v vseh državah članicah EU in je nesprejemljiva kršitev človekovega dostojanstva,

B.  ker je brezdomstvo ena izmed najskrajnejših oblik revščine in pomanjkanja ter se je v zadnjih letih v številnih državah članicah EU povečala,

C.  ker je bilo leto 2010 evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti,

D.  ker je boj proti brezdomstvu postal očitna prednostna naloga v procesu EU za socialno vključevanje,

E.  ker je politično usklajevanje na ravni EU na področju brezdomstva v okviru odprte metode usklajevanja za socialno zaščito in socialno vključenost v zadnjem desetletju povečalo prizadevanja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni in jim dodalo vrednost; ker je to delo treba nadaljevati v okviru bolj strateškega pristopa,

F.  ker je že narava brezdomstva vsestranska in zahteva vsestranski politični odziv,

G.  ker strategija EU 2020 in njen vodilni cilj, da bi do leta 2020 rešila vsaj 20 milijonov ljudi pred tveganjem revščine in socialne izključenosti, zagotavljata novo spodbudo v boju proti vsem oblikam revščine in socialne izključenosti, vključno z brezdomstvom,

H.  ker je glavni element strategije EU 2020 vodilna pobuda za evropsko platformo proti revščini in socialni izključenosti,

I.  ker ta okvir odpira vrata obsežnejšemu in višje zastavljenemu ukrepanju proti brezdomstvu na ravni EU z opredeljevanjem metod in sredstev za najboljše nadaljevanje dela na področju brezdomstva, ki ga je začela Komisija, ob upoštevanju izidov konference o soglasju decembra 2010,

J.  ker je Odbor regij opredelil evropski program zagotavljanja socialnih stanovanj, namenjen usklajevanju ukrepov glede financiranja tovrstnih stanovanj, uporabe strukturnih skladov in boljše energetske učinkovitosti; ker bi morala strategija EU za brezdomstvo prispevati k temu programu,

1.  poziva države članice, naj napredujejo k cilju izkoreninjanja uličnega brezdomstva do leta 2015;

2.  poziva k oblikovanju visoko zastavljene in integrirane strategije EU, ki jo bodo podprle nacionalne in regionalne strategije, z dolgoročnim ciljem izkoreninjanja brezdomstva v širšem okviru socialne vključenosti;

3.  poziva Komisijo, naj oblikuje delovno skupino za strategijo EU za brezdomstvo in v boj proti brezdomstvu vključi vse zainteresirane strani, vključno z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi politiki, raziskovalci, nevladnimi organizacijami, ki izvajajo storitve za brezdomce, z brezdomci in sektorji, ki so s tem povezani, kot so nastanitev, zaposlovanje in zdravstvo;

4.  poziva, naj se pri pripravi strategije EU upošteva evropska tipologija brezdomstva in stanovanjske izključenosti (ETHOS); poziva Odbor za socialno zaščito in njegovo podskupino za kazalnike, naj spodbujata sporazume med državami članicami glede uporabe te opredelitve; poziva Eurostat, naj v okviru statističnih podatkov Evropske unije o prihodkih in življenjskih razmerah zbere podatke o brezdomstvu v EU;

5.  poziva, naj se Komisija in države članice dogovorijo o okviru za spremljanje razvoja nacionalnih in regionalnih strategij za brezdomstvo, ki bo osrednji element strategije EU za brezdomstvo; glede tega poziva k letni ali dveletni strategiji poročanja za namene poročanja o napredku;

6.  meni, da je treba spremljati naslednje glavne elemente strategije za brezdomstvo (ki je predlagana v skupnem poročilu o socialni zaščiti in socialni vključenosti iz leta 2010), in o njih tudi poročati:

   jasni cilji, zlasti glede preprečevanja brezdomstva, zmanjšanje trajanja, zmanjšanje najhujših oblik brezdomstva, izboljšanje kakovosti storitev za brezdomce in dostopa do cenovno sprejemljivih stanovanj,
   integriran pristop, ki bo pokrival vsa zadevna politična področja,
   pravilno upravljanje,
   pravilno zbiranje podatkov,
   močna stanovanjska razsežnost,
   upoštevanje spreminjajočih se profilov brezdomcev in zlasti vpliva migracij;

7.  zlasti poziva, naj ta okvir spremljanja obravnava napredek držav članic glede izkoreninjanja uličnega in dolgoročnega brezdomstva;

8.  poziva, naj strategija EU preseže spremljanje in poročanje ter zagotovi sveženj dejavnosti za podporo razvoju in vzdrževanju učinkovitih nacionalnih in regionalnih strategij za brezdomstvo;

9.  v okviru strategije EU za brezdomstvo poziva k močnemu raziskovalnemu programu, da bi razvili znanje in razumevanje, ter k neprestanemu medsebojnemu učenju in nadnacionalni izmenjavi glede bistvenih vprašanj v boju proti brezdomstvu;

10.  poziva k posebnemu poudarku na pristopih, usmerjenih v nastanitve, v nizu socialnih inovacij evropske platforme proti revščini in socialni izključenosti, da bi okrepili dokaze o učinkovitemu združevanju podpore za nastanitev in spremenljive podpore za nekdanje brezdomce ter poročali o praksi, podprti z dokazi, in razvoju politike;

11.  poziva, naj se strategija EU za brezdomstvo osredotoči na spodbujanje kakovosti storitev za brezdomce, Komisijo pa poziva, naj oblikuje prostovoljni okvir kakovosti, kakor je opredeljen v sporočilu o evropski platformi proti revščini;

12.  poziva k oblikovanju močnih povezav med strategijo EU za brezdomstvo in finančnimi tokovi EU, zlasti iz strukturnih skladov; poziva Komisijo, naj uporabo finančnega instrumenta Evropskega sklada za regionalni razvoj spodbuja tudi za nastanitev obrobnih družbenih skupin, da bi rešili vprašanje brezdomstva v posameznih državah članicah EU;

13.  poziva k vključitvi vprašanja brezdomstva v ustrezna politična področja kot del boja proti revščini in socialni izključenosti;

14.  meni, da bi morala strategija EU za brezdomstvo v celoti upoštevati Lizbonsko pogodbo, ki določa „bistveno vlogo in široko diskrecijsko pravico nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov pri zagotavljanju, naročanju in organiziranju storitev splošnega gospodarskega pomena, in sicer čim bolj ustrezno potrebam uporabnikov“; meni, da morajo države članice same opredeliti cenovno sprejemljiva socialna stanovanja in da bi morala biti strategija EU za brezdomstvo popolnoma skladna s socialno stanovanjsko politiko držav članic, ki zakonsko določa načelo spodbujanja socialne raznolikosti in boja proti socialnemu ločevanju;

15.  poziva Agencijo EU za temeljne pravice, naj se bolj posveti posledicam skrajne revščine in socialne izključenosti z vidika dostopa do temeljnih pravic in njihovega uživanja, pri tem pa naj upošteva, da je izpolnitev pravice do nastanitve bistvena za uživanje vrste drugih pravic, tudi političnih in socialnih;

16.  poziva Svet za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov, naj razpravlja o oblikovanju strategije EU za brezdomstvo;

17.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Odboru regij, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru za socialno zaščito in Svetu Evrope.

(1) UL C 259 E, 29.10.2009, str. 19.
(2) Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0499.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov