Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2814(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0490/2011

Разисквания :

PV 15/09/2011 - 2
CRE 15/09/2011 - 2

Гласувания :

PV 15/09/2011 - 6.5
CRE 15/09/2011 - 6.5

Приети текстове :

P7_TA(2011)0389

Приети текстове
PDF 395kWORD 65k
Четвъртък, 15 септември 2011 г. - Страсбург
Недостигът на храна в Източна Африка
P7_TA(2011)0389RC-B7-0490/2011

Резолюция на Европейския парламент от 15 септември 2011 г. относно глада в Източна Африка

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Африканския рог,

–  като взе предвид изявлението от 24 август 2011 г. на върховния представител Катрин Аштън относно отговора на ЕС във връзка с недостига на храна в Африканския рог,

–  като взе предвид резултатите от Конференцията на донорите в Адис Абеба, състояла се на 25 август 2011 г.,

–  като взе предвид Целите на хилядолетието за развитие на ООН,

–  като взе предвид Декларацията на ООН за правата на човека,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето,

–  като взе предвид своята резолюция от 17 февруари 2011 г. относно повишаването на цените на храните(1),

–  като взе предвид доклада на Jack Lang, специален съветник на генералния секретар на ООН по правните въпроси, свързани с пиратството в крайбрежните води на Сомалия,

–  като взе предвид пътната карта за приключване на прехода в Сомалия, приета от преходното федерално правителство на Сомалия, регионалните администрации на Пунтланд и Галмудуг и движението Ахлу Суна Уал Джамаа (Ahlu Sunna Wal Jama'a) на 6 септември 2011 г.,

–  като взе предвид член 110, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че смъртните случаи са десетки хиляди, че 750 000 са непосредствено застрашени от глад, а 13,3 милиона души в Сомалия, Етиопия, Кения, Еритрея и Джибути се нуждаят спешно от продоволствени помощи поради най-острия недостиг на храна през последните 60 години;

Б.  като има предвид, че на места процентът на лицата, страдащи от недохранване, е повече от три пъти над прага на бедственото положение и като има предвид, че предвижданията са, че преди да се подобри, положението в целия Африкански рог ще се влоши още повече, като според прогнозата най-тежко ще бъде положението през октомври 2011 г., без перспектива за подобрение преди началото на 2012 г.;

В.  като има предвид, че недостигът на храна в региона се усложнява от фактори, които включват конфликти, оскъдни ресурси, изменение на климата, висок прираст на населението, липса на инфраструктура, нарушени търговски практики и високи цени на потребителските стоки;

Г.  като има предвид, че Сомалия беше най-тежко засегната, като повече от половината от нейното население зависи от продоволствената помощ, 1,4 милиона души са разселени в страната и УНИЦЕФ докладва, че понастоящем 780 000 деца страдат от остро недохранване в Южна Сомалия;

Д.  като има предвид, че хуманитарното положение в Сомалия се влошава от последиците от 20 години конфликт между враждуващи групировки в региона; като има предвид, че въоръжената групировка Ал Шабаб контролира много райони, в които беше обявен недостиг на храна и принуди със сила някои западни агенции за помощ да напуснат района, с което сериозно затрудни усилията за оказване на помощ;

Е.  като има предвид, че е налице ясен отказ на достъп от правителството на Еритрея за продоволствена и друга хуманитарна помощ за населението на страната

Ж.  като има предвид, че повече от 860 000 бежанци от Сомалия са избягали в съседни страни, по-специално в Кения и Етиопия, в търсене на сигурност, храна и вода, като бежанският лагер Дадаб в Кения е пренаселен и наброява повече от 420 000 души;

З.  като има предвид, че понастоящем лагерът Дадаб в Кения е най-големият бежански лагер в света, както и че 440 000 души живеят този лагер, предвиден да приема 90 000 бежанци; като има предвид също така, че хуманитарното положение в лагерите се влошава с всеки изминал ден поради появата на епидемии, като например холера и морбили, а също така и поради множеството регистрирани случаи на изнасилвания;

И.  като има предвид, че повече от 80 % от бежанците са жени и деца, като много от тях са претърпели сексуално насилие и сплашване или на път за бежанските лагери, или в самите лагери;

Й.  като има предвид, че липсата на ред и законност на сушата доведе до увеличаване на пиратството в Индийския океан, нарушавайки сериозно доставките за и от региона, както и че военноморската операция на ЕС EUNAVOR беше в състояние по-скоро да възпре и удържи пиратството, но не и да се справи с основните причини;

К.  като има предвид, че ЕС задели 158 милиона евро за хуманитарна помощ през 2011 г., в допълнение към 440 милиона евро от държавите-членки и повече от 680 милиона евро за региона под формата на дългосрочни помощи в областта на селското стопанство, развитието на селските райони и продоволствена сигурност до 2013 г.;

Л.  като има предвид, че ръководителите на Африканския съюз (АС) се ангажираха да допринесат с повече от 350 милиона долара за хуманитарната операция;

М.  като има предвид, че бързото засилване на операциите в отговор на извънредната ситуация е от първостепенно значение, за да се посрещнат съществуващите хуманитарни нужди и да се предотврати по-нататъшното влошаване на положението; като има предвид, че общата стойност на недостига на средства през следващите шест месеца за провеждането на операциите на Световната продоволствена програма, свързани със сушата в Джибути, Етиопия, Кения и Сомалия, възлиза на 190 милиона долара;

Н.  като има предвид, че засиленото придобиване на земи в Африканския рог (главно от чужди инвеститори) направи неговата нестабилна селскостопанска и продоволствена система още по-уязвима, като не успя да предостави обещаните ползи по отношение на работни места, продоволствия и икономическо развитие;

О.  като има предвид, че въздействието на изменението на климата има сериозно отражение върху добивите от селскостопански култури в региона, което, в съчетание с глобалния икономически спад и увеличаването на цените на продоволствията и горивата, спъва усилията за намаляване на бедността и постигане на Целите на хилядолетието за развитие;

П.  като има предвид, че в доклада на Световната банка от август 2011 г. за наблюдение на цените на продоволствията се заявява, че високите и нестабилни цени на продоволствията на световния пазар излагат на риск най-бедните в развиващите се страни и допринасят за бедственото положение в Африканския рог;

Р.  като има предвид, че повишената ликвидност и достъпност на тези хедж инструменти е свързана с високите цени и голямата нестабилност на съответните спот пазари, както и че за регулаторите е по-трудно да разполагат с цялостна картина на тези пазари, тъй като огромното мнозинство от тези транзакции се извършва извънборсово;

1.  Изразява дълбоко съжаление във връзка със загубата на човешки живот и страданието в региона; призовава ЕС да мобилизира повече помощ в районите, където недостигът от храна е най-изострен и да предостави повече продоволствени помощи, здравни грижи, чиста вода и санитарно оборудване за най-уязвимите;

2.  Призовава всички органи и групировки в региона да позволят на организациите за хуманитарна помощ да имат безпрепятствен достъп до нуждаещите се и да защитават при всякакви обстоятелства гражданското население, по-специално жените и децата, в съответствие с международното хуманитарно право и с правото в областта на правата на човека; призовава за отварянето на хуманитарни коридори, за да може продоволствията и помощите да достигнат по-навътре в засегнатите региони;

3.  Изисква от всички страни незабавно да прекратят злоупотребите спрямо гражданското население, по-специално жени и деца, и да търсят отговорност от извършителите, както и да осигурят достъп до помощ и свобода на движение на всички хора, бягащи от конфликта и от сушата; твърдо осъжда ролята на ислямската милиция Ал Шабаб при възпрепятстването на усилията за доставка на продоволствена помощ на оказващите помощ агенции и на Световната продоволствена програма; напомня на всички страни в региона необходимостта да предоставят помощ и закрила на бежанците в съответствие с международното право;

4.  Призовава за по-силна мобилизация на международната общност, която би трябвало да удвои своите усилия, за да се справи с извънредното положение, така че да отговори на нарастващите хуманитарни нужди и да предотврати ново влошаване на положението предвид недостатъчното налично финансиране;

5.  Изтъква необходимостта от упражняването на контрол върху помощите посредством идентифицирането на надеждни партньори на място, включително добре познати агенции за оказване на помощ и местни общностни лидери, както и посредством по-добра координация и по-добра организация на разпределянето, като по този начин се предотвратява отклоняването и разграбването на доставяните помощи;

6.  Призовава Комисията незабавно да подобри прехода между хуманитарната помощ и помощта за развитие на ЕС, тъй като кризата със сушата в Африканския рог ясно показва, че предоставяната с години спешна помощ за засегнатите от сушата райони не се следва ефективно от дългосрочни политики за развитие, по-специално по отношение на селското стопанство; призовава Комисията и държавите-членки на ЕС да подкрепят проектите на държавите от Източна Африка в областта на капацитета за превенция, както и на системи за ранно предупреждение в случай на недостиг на храна или настъпване на суша;

7.  Приветства ангажиментите, поети от Африканския съюз по отношение на хуманитарната операция, включително мироопазващата мисия AMISOM; при все това изразява съжаление, че до момента само 9 000 от обещаните 20 000 мироопазващи сили са разположени в Сомалия;

8.  Подчертава, че намирането на разрешение на проблема с глада в Африканския рог, и по-специално в Сомалия, ще бъде възможно единствено при условие, че съществуващите политически, икономически, екологични проблеми и проблемите със сигурността, бъдат третирани както на местно равнище, така и от международната общност; призовава за стратегия на ЕС за региона, която да определя политически цели, както и начините на съответствие и взаимовръзка между отделни мерки в сферата на хуманитарната помощ, развитието, сигурността и военното дело;

9.  Призовава Върховния представител/заместник-председател на Комисията да извърши критична оценка на мирния процес от Джибути; изтъква необходимостта от включването на всички равнища на всички засегнати от конфликта в Сомалия, включително групите на гражданското общество и на жените; насърчава установяването на режим на национално помирение, за да бъде започнато възстановяването на страната;

10.  Приветства ангажиментите, поети от ЕС и неговите държави-членки; при все това напомня, че призивът на ООН за спешна помощ е все още с 1 милиарда долара под необходимите средства; настоятелно призовава международната общност да изпълни своите ангажименти, да доставя продоволствена помощ и да подобрява здравните условия на място;

11.  Призовава за насочването на по-голям процент от Официалната помощ за развитие (ОПР) на ЕС към селскостопанското производство и към подкрепа на животновъдските общности в развиващите се страни с цел подсилване на продоволствената сигурност; в този контекст настоятелно призовава международната общност да направи дългосрочни инвестиции в селското стопанство, в качеството му на основен източник на храни и доходи в региона, в изграждането на устойчива инфраструктура, както и да осигури на дребните селскостопански производители достъп до земеделска площ, подкрепяйки по този начин местния пазар и предоставяйки приемлива всекидневна храна за хората в Африканския рог;

12.  Призовава за това информацията относно хранителните запаси и международното ценообразуване да бъде по- прозрачна, по-качествена и по-актуална;

13.  Призовава държавите-членки да гарантират прекратяването от страна на финансовите институции, занимаващи се със спекулативни действия на пазарите за продоволствени и селскостопански стоки, на злоупотребите чрез спекулации, които водят до високи и нестабилни цени на хранителните продукти, както и да поставят справянето с бедността и с човешкото страдание в Африканския рог и в развиващите се страни над печалбите и доходите от спекулацията с цените на хранителните продукти;

14.  Настоятелно призовава гореспоменатите институции да се отнесат сериозно към своята корпоративна социална отговорност и да въведат вътрешни правила, които да гарантират, че те ограничават дейността си на пазарите на продоволствени и селскостопански стоки до обслужването на предприятия от действителната икономика, които имат нужда да се застраховат срещу риск;

15.  Настоятелно призовава Г-20 да увеличи усилията си за приемане на регулиране в световен мащаб за предотвратяване на злоупотребите чрез спекулация, както и да съгласува създаването на превантивни механизми срещу прекомерните колебания на продоволствените цени на световния пазар; подчертава, че страните от Г-20 трябва да потърсят участието и на страни, които не членуват в Г-20, с цел да се обезпечи сближаването по този въпрос в световен мащаб;

16.  Призовава Европейската комисия да представи предложения за изменение на Директивата относно пазарите на финансови инструменти (2004/39/ЕО) и на Директивата относно пазарната злоупотреба (2003/6/ЕО) с цел да се предотвратят злоупотребите чрез спекулации;

17.  Подчертава, че Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) трябва да играе ключова роля в надзора на стоковите пазари; заявява, че ЕОЦКП следва да проявява бдителност в прилагането на регулаторни инструменти за предотвратяване на манипулациите и злоупотребите на пазарите на продоволствени и селскостопански стоки;

18.  Призовава Комисията да актуализира своите насоки в областта на поземлената политика по отношение на заграбването на земи, да обезпечи тяхната съгласуваност с доброволните насоки относно отговорното управление на правото на владение на земя, рибни и горски стопанства, зададени от Комитета по продоволствена сигурност, както и да отдаде по-голямо значение на тези аспекти чрез своите програми за сътрудничество за развитие, търговските си политики и участието си в многостранни финансови институции, като Световната банка и МВФ;

19.  Призовава Комисията и правителствата в региона да направят оценка на настоящото въздействие на придобиването на земеделски площи върху бедността в селските райони и засегнатите от глада райони; призовава Комисията да включи проблема със заграбването на земи в своя политически диалог с развиващите се страни, да подобри докладването и мониторинга на широкомащабно закупуване на земи и да оказва подкрепа на развиващите се страни при вземането на решения относно инвестиции;

20.  Призовава да бъдат положени значителни усилия за по-доброто интегриране на приспособяването към изменението на климата в политиките на ЕС за развитие; призовава ЕС да увеличи значително съответното финансиране и да гарантира, че то е в допълнение към ОПР, да играе смела лидерска роля на предстоящата Конференция на страните (COP 17) по отношение на по-доброто прилагане на политиките за приспособяване към изменението на климата и за засилване на международното управление на политиките за устойчиво развитие;

21.  Призовава ООН, Комисията и Върховния представител/заместник-председател на Комисията, да предприемат действия по отношение на незаконното изхвърляне на токсични отпадъци във водите на Сомалия и да установят политика за справяне с евентуалните опасности за здравето на населението;

22.  Изразява загриженост относно неотдавнашните сведения за злоупотреби с ОПР за извършване на политически репресии в Етиопия; призовава ЕС и държавите-членки да гарантират, че помощта се използва строго за целите на облекчаване на бедността по отчетен и прозрачен начин, като се използват изцяло клаузите в областта на правата на човека на Споразумението от Котону;

23.  Призовава Комисията за по-пълно включване на животновъдските общности в политиката за развитие на ЕС, тъй като те осигуряват значителна част от икономическата активност и производството на белтъчини в региона; счита, че е необходим незабавен диалог с местните органи с цел да се гарантира запазването на техния начин на живот, като отбелязва, че номадското им съществуване е добре адаптирано към сухите райони, където условията не позволяват уседналост на населението;

24.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Европейската комисия / върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета за сигурност на ООН и на генералния секретар на ООН, на институциите на Африканския съюз, на правителствата и парламентите на държавите от Междуправителствения орган за развитие, на Панафриканския парламент, на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, на председателството на Г-20 и на правителствата на държавите-членки на ЕС.

(1) Приети текстове, P7_TA(2011)0071.

Правна информация - Политика за поверителност