Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2814(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0490/2011

Rozpravy :

PV 15/09/2011 - 2
CRE 15/09/2011 - 2

Hlasování :

PV 15/09/2011 - 6.5
CRE 15/09/2011 - 6.5

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0389

Přijaté texty
PDF 228kWORD 59k
Čtvrtek, 15. září 2011 - Štrasburk
Hladomor ve východní Africe
P7_TA(2011)0389RC-B7-0490/2011

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o hladomoru ve východní Africe

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o zemích v oblasti Afrického rohu,

–  s ohledem na prohlášení vysoké představitelky Catherine Ashtonové ze dne 24. srpna 2011 týkající se reakce na hladomor v zemích v oblasti Afrického rohu,

–  s ohledem na výsledky dárcovské konference konané v Adis Abebě dne 25. srpna 2011,

–  s ohledem na rozvojové cíle tisíciletí OSN,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte,

–  s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. února 2011 o rostoucích cenách potravin(1),

–  s ohledem na zprávu Jacka Langa, poradce generálního tajemníka Organizace spojených národů v oblasti právních otázek souvisejících s pirátstvím v somálských pobřežních vodách,

–  s ohledem na plán dokončení přechodu k demokracii v Somálsku přijatý somálskou prozatímní federální vládou, zástupci regionálních správ Putlandu a Galmuduungu, a hnutím Ahlu Sunna Wal Jama'a dne 6. září 2011,

–  s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že desítky tisíc lidí již zahynuly, 750 000 lidem bezprostředně hrozí, že budou hladovět a 13,3 milionů lidí v Somálsku, Etiopii, Keni, Eritreji a Džibutsku nutně potřebuje potravinovou pomoc při nejhorším hladomoru za posledních 60 let;

B.  vzhledem k tomu, že v některých místech je míra podvýživy více než třínásobně vyšší než práh mimořádných situací, a vzhledem k předpokladu, že situace v oblasti Afrického rohu se ještě zhorší a že v říjnu 2011 se vyhrotí natolik, že až do začátku roku 2012 nebude šance na její zlepšení;

C.  vzhledem k tomu, že se situaci v tomto regionu postiženém hladomorem zhoršuje více faktorů včetně konfliktů, omezených zdrojů, změny klimatu, rychlého populačního růstu, nedostatku infrastruktury, narušených obchodních modelů a vysokých cen komodit;

D.  vzhledem k tomu, že nejtíživěji postiženou zemí je Somálsko, kde je více než polovina obyvatelstva závislá na potravinové pomoci, 1,4 milionů lidí bylo vnitřně vysídleno a podle zprávy UNICEF trpí 780 000 dětí v jižním Somálsku akutní podvýživou;

E.  vzhledem k tomu, že se humanitární situace v Somálsku v důsledku 20 let trvajícího konfliktu mezi znepřátelenými frakcemi v této oblasti neustále zhoršuje; vzhledem k tomu, že vojenská skupina al-Šabáb má kontrolu nad mnoha oblastmi, ve kterých byl vyhlášen hladomor, a přinutila západní humanitární organizace z oblasti odejít, čímž byly snahy o pomoc vážně narušeny;

F.  vzhledem tomu, že eritrejská vláda jednoznačně odmítla možnost přístupu k potravinové a jiné humanitární pomoci svým občanům;

G.  vzhledem k tomu, že více než 860 000 uprchlíků ze Somálska odešlo kvůli bezpečnosti, potravinám a vodě do sousedních zemí, zejména do Keni a Etiopie, přičemž uprchlický tábor v keňském Dadaabu je přeplněn více než 420 000 lidmi;

H.  vzhledem k tomu, že uprchlický tábor v Dadaabu je v současnosti největším uprchlickým táborem na světě, a vzhledem k tomu, že zde žije 440 000 tisíc osob, ačkoli se při jeho zřizování plánovalo pouze s 90 000 osobami, a vzhledem k humanitární situaci zhoršující se ze dne na den výskytem epidemií, například cholery a spalniček, a k několika zaznamenaným případům znásilnění;

I.  vzhledem k tomu, že 80 % uprchlíků jsou ženy a děti, z nichž mnohé jsou vystaveny sexuálnímu násilí a zastrašování, ať už na cestě do uprchlických táborů nebo v nich;

J.  vzhledem k tomu, že situace v oblasti, kde není řád a pořádek, vedla k rozšíření pirátství v Indickém oceánu, což vážně narušuje pohyb zboží do regionu i z něj, a vzhledem k tomu, že námořní operace EU EUNAVOR byla schopna šíření pirátství spíše omezit, než odstranit jeho prvotní příčiny;

K.  vzhledem k tomu, že EU vyčlenila v roce 2011 na humanitární pomoc 158 milionů EUR, přičemž členské státy poskytly dalších 440 milionů EUR a do roku 2013 bude do oblasti formou dlouhodobé pomoci investováno více než 680 milionů EUR na zemědělství, rozvoj venkova a zajištění potravin;

L.  vzhledem k tomu, že představitelé Africké unie přislíbili více než 350 milionů dolarů na humanitární operace;

M.  vzhledem k tomu, že rychlé rozšiřování plánů řešení mimořádných situací má zásadní význam pro plnění stávajících humanitárních potřeb a prevenci zhoršení situace v budoucnu; vzhledem k tomu, že operativní deficit projektů organizovaných Světovým potravinovým programem OSN (WFP) v souvislosti se suchem ve prospěch Džibutska, Etiopie, Keni a Somálska dosáhne v nadcházejících 6 měsících 190 milionů USD;

N.  vzhledem ke zvýšenému objemu prodeje pozemků v oblasti Afrického rohu (zejména ve prospěch zahraničních investorů) je nestabilní zemědělský a potravinový systém v této oblasti ještě ohroženější a oproti očekávání nedokáže zajistit pracovní místa, potraviny ani hospodářský rozvoj;

O.  vzhledem k tomu, že důsledky změny klimatu vážně poškodily úrodu v regionu, což v době celosvětové hospodářské krize a rostoucích cen potravin a pohonných látek vážně narušilo snahy o zmírnění chudoby a dosažení rozvojových cílů tisíciletí;

P.  vzhledem k tomu, že zpráva Světové banky ze srpna 2011 o cenách potravin uvádí, že vysoké a kolísající ceny potravin ve světě představují nebezpečí pro nejchudší obyvatele rozvojových zemí a ještě zhoršují kritickou situaci v Africkém rohu;

Q.  vzhledem k tomu, že zvýšená likvidita a dostupnost těchto zjišťovacích nástrojů je spojena s vysokými cenami a vysokou volatilitou podkladových aktiv na spotových trzích, a vzhledem k tomu, že pro regulační orgány je obtížnější mít o těchto trzích dokonalý přehled, protože velká většina těchto transakcí se provádí mimo burzu;

1.  vyjadřuje svou nejhlubší lítost nad ztracenými životy a nad utrpením lidí v této oblasti; vyzývá k tomu, aby EU uvolnila na pomoc oblastem, které hladomor zasáhl nejtíživěji, více prostředků na zajištění potravinové pomoci, zdravotní péče, čisté vody a hygienických potřeb nejvíce ohroženým lidem;

2.  vyzývá veškeré orgány a opoziční frakce v této oblasti, aby v souladu s mezinárodními zákony o humanitární pomoci a lidských právech umožnily humanitárním organizacím volný přístup k lidem v tísni a aby za všech okolností chránily civilní obyvatelstvo, zejména ženy a děti; vyzývá k otevření humanitárních koridorů k přepravě potravin a pomoci hlouběji do postižených oblastí;

3.  požaduje, aby všechny strany okamžitě zanechaly útoků proti civilistům, zejména ženám a dětem, aby hnaly jejich pachatele k odpovědnosti a aby zajistily volný přístup k pomoci a možnost volného pohybu pro všechny, kteří prchají před konfliktem a suchem; přísně odsuzuje jednání islámské vojenské skupiny al-Šabáb, která maří úsilí agentur zabývajících se humanitární pomocí a WFP o dopravení potravinové pomoci tam, kde je třeba; připomíná všem zemím v regionu, že podle mezinárodního práva je nutné uprchlíkům pomoci a chránit je;

4.  vyzývá k aktivnějšímu zapojení mezinárodního společenství, které by měla zdvojnásobit úsilí o vyřešení této mimořádné situace, naplnit vzrůstající humanitární potřeby a předejít dalšímu zhoršování situace s ohledem na nedostačující finanční prostředky;

5.  zdůrazňuje, že je nezbytné kontrolovat využívání pomoci, a tudíž nalézt spolehlivé partnery v regionu, včetně zavedených humanitárních organizací a představitelů místních komunit, zajistit lepší koordinaci a lépe zorganizovat distribuci, což také umožní vyhnout se zneužívání pomoci a rabování;

6.  vyzývá Komisi, aby rychle vypracovala lepší postup pro přeměnu humanitární pomoci EU v pomoc rozvojovou, jelikož krize v Africkém rohu zapříčiněná suchem jasně ukazuje, že na mimořádnou pomoc poskytovanou po několik let oblastem zasaženým suchem nenavázaly dlouhodobé politiky rozvoje, zejména s ohledem na zemědělství; vyzývá Komisi a členské státy EU, aby podporovaly projekty východoafrických zemí, pokud jde o prevenci a systémy včasného varování před hladomorem a suchem;

7.  vítá závazky, které Africká unie přijala v souvislosti s humanitárními operacemi, včetně mírové mise AMISOM; vyjadřuje však politování nad tím, že místo přislíbených 20 000 vojáků mírových sil jich dosud Africká unie v Somálsku rozmístila jen 9000;

8.  zdůrazňuje, že řešení hladomoru v Africkém rohu, a zejména v Somálsku bude možné pouze tehdy, pokud se zásadními politickými a hospodářskými problémy a problémy týkajícími se životního prostředí a bezpečnosti budou zabývat jak místní činitelé, tak mezinárodní společenství; požaduje strategii EU pro tento region, která nastíní politické cíle, a to, jak budou jednotlivá humanitární, rozvojová, bezpečnostní a vojenská opatření ve shodě a vzájemně propojena;

9.  vyzývá vysokou představitelku / místopředsedkyni Komise, aby zhodnotila džibutský mírový proces; zdůrazňuje, že je důležité zapojit všechny občany postižené konfliktem v Somálsku, včetně občanské společnosti a ženských organizací na všech úrovních; vybízí k ustavení vlády národního usmíření s cílem zahájit obnovou země;

10.  vítá závazky EU a jejích členských států; připomíná však že OSN se v souvislosti s její výzvou k naléhavé pomoci nedostává ještě další 1 miliardy dolarů; naléhavě vyzývá mezinárodní společenství, aby dostálo svým závazkům, poskytlo potravinovou pomoc a zlepšilo hygienické podmínky v zasažených oblastech;

11.  vyzývá k tomu, aby se v zájmu účinnějšího zajištění potravin přesměrovala větší část oficiální rozvojové pomoci (ODA) EU na zemědělskou produkci a na pomoc pastevcům v rozvojových zemích; v této souvislosti naléhavě vyzývá mezinárodní společenství, aby dlouhodobě investovalo do zemědělství jakožto hlavního zdroje potravin a příjmů regionu a do budování udržitelné infrastruktury a aby umožnilo drobným zemědělcům přístup k půdě, a podpořilo tak místní trh a zajistilo lidem v Africkém rohu přijatelnou formu každodenní stravy;

12.  požaduje, aby informace o potravinových zásobách a vytváření cen na mezinárodní úrovni byly transparentnější, kvalitnější a aktuálnější;

13.  žádá členské státy, aby zajistily, že finanční instituce zabývající se spekulacemi na trzích s potravinovými a zemědělskými komoditami zanechají svých spekulativních činností, neboť v jejich důsledku rostou a kolísají ceny potravin, a že před ziskem a výnosy ze spekulací s cenami potravin dají přednost vymýcení chudoby a lidského utrpení v Africkému rohu a v celém rozvojovém světě;

14.  naléhavě vyzývá tyto instituce, aby braly vážně své korporační a sociální povinnosti a aby zavedly interní pravidla s cílem omezit své aktivity na trzích s potravinovými a zemědělskými komoditami, které mají sloužit subjektům reálné ekonomiky k zajištění proti rizikům;

15.  vyzývá skupinu G20, aby urychlila svou práci na přijetí globálních předpisů týkajících se prevence nekalých spekulací a na koordinaci preventivních mechanismů proti nadměrnému kolísání cen potravin ve světě; zdůrazňuje, že má-li se dosáhnout globální konvergence, musí skupina G20 přizvat ke svým jednáním i země, které nejsou jejími členy;

16.  vyzývá Komisi, aby předložila návrhy na změnu směrnice o trzích finančních nástrojů (2004/39/ES) a směrnice o zneužívání trhu (2003/6/ES) s cílem zabránit nekalým spekulacím;

17.  zdůrazňuje, že Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) musí hrát klíčovou roli při dohledu nad komoditními trhy; prohlašuje, že orgán ESMA by měl postupovat obezřetně při uplatňování regulačních nástrojů s cílem zabránit manipulacím a spekulacím na trzích s potravinovými a zemědělskými komoditami;

18.  vyzývá Komisi, aby aktualizovala své pokyny týkající se pozemkové politiky s ohledem na zabírání půdy, aby zajistila jejich soulad s nezávaznými pokyny CFS pro odpovědnou správu pozemků, rybolovných zdrojů a lesů a aby tomuto aspektu přiznala větší důležitost vypracováním programů spolupráce, obchodních politik a svým zapojením do činností mnohostranných finančních institucí, jako je Světová banka a MMF;

19.  žádá Komisi a vlády zemí Afrického rohu, aby posoudily současný dopad skupování zemědělské půdy na míru chudoby ve venkovských oblastech a na hladomorem postižené oblasti; žádá Komisi, aby začlenila problematiku zabírání půdy do své politiky dialogu s rozvojovými zeměmi a aby zdokonalila systém podávání zpráv a monitorování skupování půdy ve velkém a podpořila rozvojové země při investičních rozhodnutích;

20.  vyzývá k vyvinutí zvláštního úsilí s cílem lépe začlenit přizpůsobení se změně klimatu do rozvojových politik EU; vyzývá EU, aby finanční prostředky pro tuto oblast výrazně navýšila a zajistila, že budou představovat doplněk ODA, a aby se na nadcházející 17. konferenci smluvních stran směle ujala iniciativy, pokud jde o lepší provádění politik přizpůsobení se změně klimatu a posílení mezinárodního řízení politik udržitelného rozvoje;

21.  vyzývá OSN, Komisi a vysokou představitelku / místopředsedkyni Komise, aby učinily opatření ve věci nezákonného ukládání toxického odpadu na pobřeží Somálska a aby uplatňovaly strategii k eliminaci možného zdravotního nebezpečí pro místní obyvatelstvo;

22.  vyjadřuje své znepokojení nad nedávnými zprávami o zneužití ODA pro účely politického útlaku v Etiopii; vyzývá EU a členské státy, aby zajistily, že pomoc bude využívána výhradně ke zmírnění chudoby, odpovědným a transparentním způsobem a za důsledného dodržování ustanovení o lidských právech dohody z Cotonou;

23.  vyzývá Komisi, aby do rozvojových politik EU lépe začlenila pastevce, jelikož jejich činnost má velký hospodářský význam a zajišťuje produkci bílkovin; domnívá se, že je naléhavě nutné vést dialog s místními orgány s cílem zachovat způsob života pastevců a uznat, že jejich kočovný životní styl je naprosto vhodný ve vyprahlých oblastech, jejichž přírodní podmínky osadníkům nepřejí;

24.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě bezpečnosti OSN a generálnímu tajemníkovi OSN, orgánům Africké unie, vládám a parlamentům zemí IGAD, panafrickému parlamentu, parlamentnímu shromáždění AKT-EU, předsednictví zemí skupiny G-20 a vládám členských států EU.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2011)0071.

Právní upozornění - Ochrana soukromí