Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2814(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0490/2011

Debatai :

PV 15/09/2011 - 2
CRE 15/09/2011 - 2

Balsavimas :

PV 15/09/2011 - 6.5
CRE 15/09/2011 - 6.5

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0389

Priimti tekstai
PDF 220kWORD 60k
Ketvirtadienis, 2011 m. rugsėjo 15 d. - Strasbūras
Badas Rytų Afrikoje
P7_TA(2011)0389RC-B7-0490/2011

2011 m. rugsėjo 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl bado Rytų Afrikoje

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Afrikos Kyšulio šalių,

–   atsižvelgdamas į vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton 2011 m. rugpjūčio 24 d. pareiškimą dėl ES reagavimo į badą Afrikos Kyšulyje,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. rugpjūčio 25 d. Adis Abeboje vykusios pagalbos teikėjų konferencijos išdavas,

–   atsižvelgdamas į JT Tūkstantmečio vystymosi tikslus,

–   atsižvelgdamas į JT Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į JT Vaiko teisių konvenciją,

–   atsižvelgdamas į savo 2011 m. vasario 17 d. rezoliuciją dėl kylančių maisto kainų(1),

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus specialiojo padėjėjo teisės klausimais, susijusiais su piratavimu Somalio pakrantėje, Jacko Lango pranešimą,

–   atsižvelgdamas į Pereinamojo laikotarpio Somalyje užbaigimo tvarkaraštį, 2011 m. rugsėjo 6 d. priimtą Somalio pereinamojo laikotarpio federalinės vyriausybės, Puntlando ir Galmudugo regioninių administracijų ir Ahlu Sunna Wal Jama judėjimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi tūkstančiai žmonių žuvo, 750 000 žmonių gresia bado mirtis ir 13,3 milijonų gyventojų Somalyje, Etiopijoje, Kenijoje, Eritrėjoje ir Džibutyje skubiai reikia pagalbos maistu, kilus pačiam didžiausiam badui per 60 metų;

B.  kadangi prastos mitybos rodikliai vietoje daugiau kaip tris kartus viršija ekstremalios padėties ribą ir kadangi prognozuojama, kad padėtis visame Kyšulyje dar labiau pablogės, kol, kaip numatoma, pasieks kulminaciją 2011 m. spalio mėnesį be jokių padėties pagerėjimo perspektyvų iki 2012 m. pradžios;

C.  kadangi bado padėtį regione dar labiau apsunkina tokie veiksniai, kaip konfliktai, menki ištekliai, klimato kaita, sparčiai augantis gyventojų skaičius, infrastruktūros stoka, iškreipti prekybos srautai ir aukštos maisto kainos;

D.  kadangi labiausiai nukentėjo Somalis, kuriame daugiau kaip pusė gyventojų priklauso nuo pagalbos maistu, 1,4 mln. žmonių šalies viduje yra pasitraukę iš savo namų ir, remiantis UNICEF pranešimais, 780 000 vaikų pietų Somalyje yra labai nusilpę dėl prastos mitybos;

E.  kadangi humanitarinės padėties Somalyje pablogėjimas yra 20 metų šiame regione trunkančio konflikto tarp kariaujančių grupuočių pasekmė; kadangi kovotojų grupuotė „Al-Shabaab“ (angl. Harakat al-Shabaab al-Mujahideen) kontroliuoja daug sričių, kuriose paskelbtas badas, privertė kai kurias vakarų pagalbos agentūras pasitraukti iš teritorijos ir taip labai kliudo pagalbos pastangoms;

F.  kadangi Eritrėjos vyriausybė griežtai atsisakė leisti teikti pagalbą maistu ir kitokią humanitarinę pagalbą Eritrėjos gyventojams;

G.  kadangi daugiau kaip 860 000 pabėgėlių iš Somalio persikėlė į kaimynines šalis, visų pirma Keniją ir Etiopiją, ieškodami saugumo, maisto ir vandens, o pabėgėlių stovyklą Dadaabe (Kenijoje) užplūdo daugiau kaip 420 000 žmonių;

H.  kadangi Dadaab pabėgėlių stovykla šiuo metu yra didžiausia pasaulyje ir kadangi joje gyvena 440 000 žmonių, nors ji gali priimti 90 000 žmonių; kadangi humanitarinė padėtis stovyklose blogėja kiekvieną dieną, kyla epidemijos, pavyzdžiui, choleros bei tymų, ir buvo užregistruoti keli išžaginimo atvejai;

I.  kadangi 80 % pabėgėlių yra moterys ir vaikai, kurių nemaža dalis patyrė lytinį smurtą ir priekabiavimą pakeliui į pabėgėlių stovyklas arba pačiose stovyklose;

J.  kadangi dėl įstatymų ir tvarkos pakrantėse stokos padažnėjo piratavimas Indijos vandenyne, kuris labai trikdo tiekimą į regioną ir iš jo, o ES laivyno operacija EUNAVOR sugebėjo tik sutrukdyti piratavimui ir jį sumažinti, tačiau esminių problemos priežasčių neišsprendė;

K.  kadangi ES įsipareigojo 2011 m. skirti 158 milijonus EUR humanitarinei pagalbai, neskaitant 440 milijonų EUR pagalbos iš valstybių narių ir daugiau kaip 680 milijonų EUR pažadėtų skirti ilgalaikės pagalbos regionui forma žemės ūkio, kaimo plėtros ir apsirūpinimo maistu srityse iki 2013 m.;

L.  kadangi Afrikos Sąjungos (AS) lyderiai įsipareigojo humanitarinei operacijai skirti daugiau kaip 350 milijonų JAV dolerių;

M.  kadangi greitas reagavimo priemonių į ekstremalias situacijas padidinimas yra labai svarbus siekiant patenkinti esamus humanitarinės pagalbos poreikius ir išvengti tolesnio padėties blogėjimo; kadangi bendras lėšų, numatytų per ateinančius šešis mėnesius su sausra susijusioms PMP operacijoms, apimančioms Džibutį, Etiopiją, Keniją ir Somalį, trūkumas siekia 190 mln. USD;

N.  kadangi dėl padidėjusio žemės įsigijimo Afrikos Kyšulyje (dažniausi pirkėjai – užsienio investuotojai) nestabili žemės ūkio ir maisto sistema tapo dar labiau pažeidžiama ir nesukūrė žadėtos darbo vietų, maisto sektoriaus ir ekonominės plėtros teikiamos naudos;

O.  kadangi regione dėl klimato kaitos poveikio labai nukentėjo javų derlius ir tai sutapo su pasauliniu ekonomikos nuosmukiu, o kylančios maisto ir kuro kainos sutrukdė mažinti skurdą ir siekti Tūkstantmečio vystymosi tikslų;

P.  kadangi Pasaulio banko 2011 m. rugpjūčio mėn. Maisto kainų stebėsenos ataskaitoje teigiama, kad dėl aukštų ir svyruojančių pasaulinių maisto kainų skurdžiausiems besivystančio pasaulio gyventojams gresia pavojus ir jos prisideda prie ekstremalios padėties Afrikos Kyšulyje;

Q.  kadangi padidėjęs šių alternatyvių priemonių likvidumas ir prieinamumas yra susijęs su aukštomis kainomis ir dideliais svyravimais pagrindinėse neatidėliotinų sandorių rinkose ir kadangi reguliuotojams yra sunkiau susidaryti pilną šių rinkų vaizdą, nes dauguma šių sandorių yra vykdomi nebiržinėje prekyboje;

1.  reiškia gilią užuojautą dėl mirčių ir kančių regione; ragina labiau sutelkti ES pagalbą į tas sritis, kuriose badas pats didžiausias, ir teikti pagalbą maistu, sveikatos priežiūrą, švarų vandenį ir sanitarijos produktus patiems pažeidžiamiausiems;

2.  ragina regiono valdžios institucijas ir grupuotes leisti humanitarinės pagalbos organizacijoms netrukdomai padėti tiems, kuriems to reikia, apsaugoti civilius gyventojus, ypač moteris ir vaikus, vadovaujantis tarptautine humanitarinę pagalbą ir žmogaus teises apibrėžiančia teise; ragina atverti humanitarinius koridorius, siekiant perduoti maistą ir pagalbą į tolimesnes nukentėjusių regionų vietoves;

3.  reikalauja, kad visos šalys nedelsdamos nutrauktų prievartą prieš civilius, ypač moteris ir vaikus, trauktų už šią prievartą atsakingus asmenis atsakomybėn ir užtikrintų galimybes teikti pagalbą bei laisvą visų žmonių, bėgančių nuo konflikto ir sausros, judėjimą; griežtai smerkia islamistų kovotojų grupuotę „Al-Shabaab“, kuri trukdo pagalbos agentūroms ir PMP teikti pagalbą maisto produktais; primena visoms regiono šalims, kad pagal tarptautinę teisę reikia padėti pabėgėliams ir juos ginti;

4.  ragina tarptautinę bendruomenę labiau susitelkti ir padvigubinti savo pastangas spręsti šią ekstremalią situaciją, siekiant patenkinti didėjančius humanitarinius poreikius ir užkirsti kelią padėties blogėjimui, turint omenyje nepakankamą finansavimą;

5.  pabrėžia, kad būtina kontroliuoti pagalbą randant patikimus partnerius vietoje, įskaitant ten įsikūrusių pagalbos agentūrų ir vietos bendruomenės lyderius, geriau koordinuojant ir geriau organizuojant platinimą, tokiu būdu užkertant kelią pagalbos tiekimui ne adresatams ir išgrobstymui;

6.  ragina Komisiją skubiai gerinti perėjimą nuo ES humanitarinės pagalbos prie vystymosi pagalbos, nes sausros sukelta krizė Afrikos Kyšulyje aiškiai rodo, kad po skubios pagalbos sausros ištiktiems regionams nebuvo veiksmingai taikyta ilgalaikė vystymosi politika, ypač žemės ūkio srityje; prašo Komisiją ir ES valstybes nares remti Rytų Afrikos šalių projektus, skirtus prevencijos pajėgumams ir bado bei sausros ankstyvo įspėjimo sistemoms;

7.  palankiai vertina Afrikos Sąjungos įsipareigojimus dėl humanitarinės operacijos, įskaitant AMISOM taikos palaikymo misiją; tačiau apgailestauja, kad iki šiol Somalyje dislokuoti tik 9 000 Afrikos Sąjungos taikos palaikymo karių vietoj žadėtųjų 20 000;

8.  primena, kad išeitį iš bado Afrikos Kyšulyje ir ypač Somalyje bus galima surasti tik tuomet, jei vietos subjektai ir tarptautinė bendruomenė spręs pamatines politines, ekonomines, aplinkosaugines ir saugumo problemas; ragina patvirtinti ES strategiją dėl šio regiono, kurioje būtų apibrėžti politiniai tikslai ir tai, kaip tarpusavyje turėtų sietis atskiros humanitarinės, vystymosi, saugumo ir karinės priemonės;

9.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę kritiškai įvertinti Džibučio taikos procesą; pabrėžia, kad būtina visais lygmenimis įtraukti visus žmonės, nukentėjusius nuo šio konflikto Somalyje, įskaitant pilietinę visuomenę ir moterų grupes; skatina suburti nacionalinio susitaikymo valdžią, siekiant pradėti šalies atstatymą;

10.  palankiai vertina ES ir jos valstybių narių įsipareigojimus; bet vis dėlto primena, kad pagal JT skubios pagalbos prašymą vis dar trūksta 1 milijardo JAV dolerių; ragina tarptautinę bendruomenę vykdyti savo įsipareigojimus, teikti pagalbą maistu ir pagerinti sveikatos reikalavimus vietoje;

11.  ragina, kad didesnis ES oficialios pagalbos vystymuisi (angl. ODA) procentas būtų skiriamas žemės ūkio gamybai ir gyvulių augintojams besivystančiose šalyse, siekiant paskatinti apsirūpinimo maistu saugumą; šiuo atžvilgiu ragina tarptautinę bendruomenę imtis ilgalaikių investicijų į žemės ūkį kaip pagrindinį regiono maisto ir pajamų šaltinį, kurti tvarią infrastruktūrą, užtikrinti prieigą prie žemės smulkiems ūkininkams, taip remiant vietos rinką ir teikiant priimtiną kasdienį maistą žmonėms Afrikos Kyšulyje;

12.  ragina rinkti informaciją apie maisto atsargas ir išteklius, ir kad tarptautinių kainų nustatymas būtų skaidresnis, kokybiškesnis ir šiuolaikiškesnis;

13.  reikalauja, kad valstybės narės užtikrintų, kad finansų įstaigos, užsiimančios spekuliacijomis pagrindinių maisto ir žemės ūkio prekių rinkose, nutrauktų žalingą spekuliacinę veiklą, dėl kurios kyla ir svyruoja maisto kainos, ir iškeltų skurdo ir žmogiškųjų kančių problemų Afrikos Kyšulyje ir visose besivystančiose šalyse sprendimą aukščiau pelno ir pajamų, gaunamų iš spekuliacijų;

14.  primygtinai ragina šias įstaigas rimtai imtis įmonių socialinės atsakomybės ir nusistatyti vidaus taisykles, skirtas užtikrinti, kad jos apribos savo veiklą pagrindinių maisto ir žemės ūkio prekių rinkose ir tarnaus tik realiojo ekonomikos sektoriaus įmonėms, kurioms reikia apsidrausti nuo rizikos;

15.  ragina G20 paspartinti veiksmus, skirtus susitarti dėl pasaulinio reguliavimo, siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui spekuliacijomis ir koordinuoti prevencinių priemonių, nukreiptų prieš per didelį pasaulinių maisto kainų svyravimą, kūrimą; pabrėžia, kad norint užtikrinti pasaulinę konvergenciją, G20 turi dalyvauti ne tik G20 šalys;

16.  ragina Europos Komisiją pateikti pasiūlymus, skirtus iš dalies pakeisti Finansinių priemonių rinkų direktyvą (2004/39/EB) ir Piktnaudžiavimo rinka direktyvą (2003/6/EB), siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui spekuliacijomis;

17.  pabrėžia, kad Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija turi vaidinti pagrindinį vaidmenį prižiūrint prekių rinkas; patvirtina, kad EVPRI turėtų atidžiai stebėti reguliavimo priemonių taikymą, siekiant išvengti manipuliavimo ir piktnaudžiavimo pagrindinių maisto ir žemės ūkio prekių rinkose;

18.  ragina Komisiją, atsižvelgiant į žemės užgrobimą, atnaujinti žemės politikos gaires siekiant užtikrinti jų suderinimą su Aprūpinimo maistu pasaulyje komiteto parengtomis Neprivalomomis atsakingo žemės ūkio struktūrų, žuvininkystės ir miškų valdymo gairėmis ir teikti joms didesnę reikšmę, pasitelkiant savo vystomojo bendradarbiavimo programas, prekybos politikos kryptis ir dalyvavimą daugiašalėse finansų institucijose, pavyzdžiui, Pasaulio banke ir TVF;

19.  prašo Komisiją ir regiono šalių vyriausybes įvertinti dabartinį žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo poveikį kaimo skurdui ir badui; prašo Komisiją pasiūlyti žemės užsigrobimo klausimą įtraukti į dialogą su besivystančiomis šalimis, pagerinti informavimą apie didelio masto žemės įsigijimą ir jo stebėseną bei remti besivystančias šalis kuriuo susiję Europos investuotojai, ir šio įsigijimo stebėjimą bei remti besivystančias šalis, kai jos priima sprendimus dėl investicijų;

20.  ragina dėti rimtas pastangas siekiant geriau integruoti prisitaikymą prie klimato kaitos į ES vystymosi politikos kryptis; ragina ES gerokai padidinti finansavimą, užtikrinant, kad jis tik papildys OPV, drąsiai vadovauti artėjančioje 17-ojoje šalių konferencijoje, siekiant geriau įgyvendinti prisitaikymo prie klimato kaitos politiką ir stiprinti tarptautinį tvarių vystymosi politikos krypčių valdymą;

21.  ragina JT, Komisiją ir Komisijos pirmininko pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę imtis veiksmų dėl neteisėto toksiškų atliekų išmetimo į Somalio vandenis ir sukurti politiką, skirtą panaikinti galimą grėsmę gyventojams;

22.  reiškia susirūpinimą dėl naujausių pranešimų dėl netinkamo OPV naudojimo Etiopijoje siekiant vykdyti politinę priespaudą; ragina ES ir valstybes nares užtikrinti, kad pagalba būtų naudojama tik skurdui mažinti, atsakingai ir skaidriai, visapusiškai pasinaudojant Kotonu susitarimo žmogaus teisių sąlygomis;

23.  ragina Komisiją geriau integruoti gyvulių augintojų klausimą į ES vystymosi politiką, nes jie užtikrina svarbų vaidmenį vykdant regiono ekonominę veiklą ir baltymų gamybą; mano, kad reikia skubiai užmegzti dialogą su vietos valdžios institucijomis, siekiant užtikrinti gyvulių augintojų ir jų gyvenimo būdo apsaugą, pripažįstant, kad jo klajokliškas pobūdis yra gerai pritaikytas prie sausų vietovių, kur nėra sąlygų gyventi sėsliai;

24.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, JT Saugumo Tarybai ir Generaliniam Sekretoriui, Afrikos Sąjungos institucijoms, Tarpvyriausybinės vadovybės plėtros klausimais (angl. IGAD) šalių vyriausybėms ir parlamentams, Panafrikos Parlamentui, AKR ir ES parlamentinei asamblėjai, G20 pirmininkaujančiai šaliai ir ES valstybių narių vyriausybėms.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0071.

Teisinė informacija - Privatumo politika