Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2805(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0496/2011

Keskustelut :

PV 15/09/2011 - 11.1
CRE 15/09/2011 - 11.1

Äänestykset :

PV 15/09/2011 - 12.1

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0392

Hyväksytyt tekstit
PDF 120kWORD 43k
Torstai 15. syyskuuta 2011 - Strasbourg
Valko-Venäjä: ihmisoikeusaktivisti Ales Bialatskin pidätys
P7_TA(2011)0392RC-B7-0496/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. syyskuuta 2011 Valko-Venäjästä: ihmisoikeuksien puolustajan Ales Bialiatskin pidätys

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Valko-Venäjästä, etenkin 12. toukokuuta 2011(1), 10. maaliskuuta 2011(2), 20. tammikuuta 2011(3) ja 17. joulukuuta 2009(4) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston 3101. kokouksessa 20. kesäkuuta 2011 hyväksytyt neuvoston päätelmät Valko-Venäjästä,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistuksen vuodelta 1948 ja vuonna 1988 annetun ihmisoikeuksien puolustajia koskevan YK:n julistuksen,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston järjestämän kansainvälisten kansalaisjärjestöjen kokouksen 22. kesäkuuta 2011 hyväksymän päätöslauselman yhdistymisvapaudesta Valko-Venäjän tasavallassa,

–  ottaa huomioon 17. kesäkuuta 2011 annetun Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ihmisoikeusneuvoston päätöslauselman, jossa tuomitaan ennen Valko-Venäjän presidenttivaaleja sekä niiden aikana ja jälkeen tapahtuneet ihmisoikeuksien loukkaukset ja kehotetaan Valko-Venäjän hallitusta lopettamaan oppositiojohtajien ”vainoaminen”,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Catherine Ashtonin 5. elokuuta 2011 antaman lausunnon Ales Bialiatskin pidätyksestä Valko-Venäjällä,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjän on noudatettava kansainvälisiä sitoumuksia ja kunnioitettava kansainvälisen oikeuden periaatteita ja perusarvoja, joihin kuuluvat demokratia, oikeusvaltioperiaate sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien turvaaminen;

B.  ottaa huomioon, että ihmisoikeuskeskus Viasnan puheenjohtaja ja ihmisoikeuksien puolustaja Ales Bialiatski, joka on myös ihmisoikeusjärjestöjen kansainvälisen liiton (FIDH) varapuheenjohtaja, oli pidätettynä Valko-Venäjän sisäministeriön pidätyskeskuksessa, minkä jälkeen hänet pidätettiin Minskissä 4. elokuuta 2011 ja häntä vastaan esitettiin 12. elokuuta 2011 virallinen syyte laajasta verojen kiertämisestä (”erittäin laaja voittojen ilmoittamatta jättäminen”) Valko-Venäjän rikoslain 243 pykälän II osan nojalla; ottaa huomioon, että Bialiatskia odottaa joko jopa viiden vuoden mittainen vapauden rajoittamisrangaistus tai 3–7 vuoden vankilatuomio sekä hänen omaisuutensa takavarikointi, mukaan luettuna ihmisoikeuskeskus Viasnan toimitilat;

C.  ottaa huomioon, että valtion turvallisuuskomitean (KGB) ja valtion valvontakomitean taloustutkintaosaston virkailijat tekivät kotietsinnän Bialiatskin yksityiskiinteistöön Minskissä, hänen asuntoonsa Rakovissa ja Viasnan toimistoon Minskissä, ja hänen tietokoneensa ja muita materiaaleja takavarikoitiin;

D.  ottaa huomioon, että Minskin aluetuomioistuimen tuomari hylkäsi 16. elokuuta 2011 Ales Bialiatskin lakimiehen anomuksen ihmisoikeuksien puolustajan vapauttamiseksi hänen omaa takuusummaansa vastaan ja että Ales Bialiatskin tutkintavankeuden kestoa oli aiemmin samalla viikolla pidennetty kahteen kuukauteen;

E.  ottaa huomioon, että pidätys liittyy siihen, että jotkut EU:n jäsenvaltiot olivat luovuttaneet Ales Bialiatskin pankkitilejä koskevia tietoja Valko-Venäjän hallitukselle; ottaa huomioon, että Valko-Venäjän viranomaiset käyttivät näiden tietojen hankkimisessa hyväkseen oikeudellista apua koskevaan kahdenväliseen sopimukseen perustuvaa kansainvälistä yhteistyötä ja rahoitustoimia koskevien kansainvälisten menettelyjen ja sopimusten järjestelmää, joka on tarkoitettu terroristien ja rikollisten jäljittämiseen, jotta ne voisivat täysin valvoa kansalaisjärjestöjä ja Valko-Venäjän demokraattista oppositiota ja saattaa huonoon valoon EU:n tuen Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnalle;

F.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjän veroviranomaiset tulkitsivat Bialiatskin tileillä olevat summat hänen henkilökohtaiseksi tulokseen ja syyttivät häntä niiden salaamisesta;

G.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjän viranomaiset ovat järjestelmällisesti kieltäytyneet rekisteröimästä kansallisella tasolla lähes kaikkia maan ihmisoikeusjärjestöjä (viime vuosina Viasnan rekisteröityminen on estetty kolme kertaa); toteaa, että tämän vuoksi ja koska Valko-Venäjän kansalaisjärjestöjen ulkomailta saama apu edellyttää Valko-Venäjän viranomaisten hyväksyntää (Viasnan tapauksessa oli kyse varoista, joilla sen oli tarkoitus tukea Valko-Venäjän hallituksen joulukuun 2010 presidentinvaalien jälkeisten laajojen tukahduttamistoimien uhreja), ihmisoikeuksien puolustajien on avattava tili naapurimaissa, jotta he voisivat auttaa tehokkaasti riippumattoman kansalaisyhteiskunnan edustajia;

H.  ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien puolustajien ja aktivistien ahdistelu on järjestelmällistä ja laajaa ja että viime aikoina on raportoitu Ales Bialiatskin vapauttamisen puolesta kampanjoivien ihmisoikeuksien puolustajien, toimittajien ja aktivistien vainoamisesta, joka on ilmennyt pidätyksinä, vangitsemisina, kuulusteluina, sakkojen määräämisenä tai painotuotteiden takavarikointina; ottaa huomioon, että yksi näistä vainotuista on Viktor Sazonau, joka parhaillaan odottaa oikeudenkäyntiä;

I.  ottaa huomioon, että Ales Bialiatskin tapaus on osa laajempaa joulukuun 2010 presidentinvaalien jälkeistä pitkäaikaista ja jatkuvaa kansalaisyhteiskunnan ja ihmisoikeuksien puolustajien ahdistelua, joka on johtanut ihmisoikeuksien ja kansalais- ja poliittisten vapauksien dramaattiseen heikkenemiseen Valko-Venäjällä;

J.  ottaa huomioon, että suuri joukko opposition aktivisteja, kuten aikaisempia presidenttiehdokkaita, toimittajia ja ihmisoikeuksien puolustajia, pidätettiin, koska he osallistuivat rauhanomaisiin vaalien jälkeisiin mielenosoituksiin 19. joulukuuta 2010 Minskissä, ja heitä syytettiin ”laajojen rauhattomuuksien järjestämisestä” ja heille on annettu perusteettoman ankaria tuomioita, joiden pituus on ollut jopa seitsemän vuotta, ja sijoitettu korkean tai keskitason turvaluokituksen vankiloihin; ottaa huomioon, että joitakin heistä on raporttien mukaan kidutettu fyysisesti ja psyykkisesti eivätkä he ole saaneet asianmukaista oikeudellista apua ja sairaanhoitoa tai heidät on palautettu vankilaan suurten leikkausten jälkeen ilman asianmukaista lääketieteellistä kuntoutusta;

1.  on erittäin huolissaan Valko-Venäjän ihmisoikeuksien puolustajien heikentyneestä tilanteesta; tuomitsee voimakkaasti ihmisoikeuskeskus Viasnan puheenjohtajan Ales Bialiatskin äskettäisen pidätyksen ja häntä vastaan esitetyt syytteet, kuten myös sen, että Valko-Venäjän viranomaiset eivät ole kunnioittaneet kokoontumis- ja sananvapauden kaltaisia perusoikeuksia;

2.  pitää valitettavana, että Valko-Venäjän viranomaiset kieltäytyvät johdonmukaisesti myöntämästä riippumattomille ihmisoikeusjärjestöille oikeudellista asemaa maassa ja tekevät mahdottomaksi niiden toiminnan antamalla sorron mahdollistavia lakeja, joiden tarkoituksena on kansalaisyhteiskunnan vaientaminen, ja että ne käyttävät rikosoikeudellisia seuraamuksia ihmisoikeuksien puolustajien pelotteluun;

3.  ottaa huomioon edellä esitetyn sekä joulukuun 2010 presidentinvaalien jälkeiset ennennäkemättömät Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnan tukahduttamistoimet ja katsoo, että Ales Bialiatskia vastaan on nostettu rikossyyte poliittisin perustein ja että tarkoituksena on estää hänen oikeutettu työnsä ihmisoikeuksien puolustajana;

4.  vaatii, että Ales Bialiatski on vapautettava välittömästi ja ehdoitta tutkintavankeudesta, asian tutkinta on lopettava ja häntä vastaan esitetyt syytteet kumottava;

5.  tuomitsee toimet ihmisoikeuskeskus Viasnaa vastaan ja kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia lopettamaan kaiken Ales Bialiatskiin, Viasnaan ja sen henkilökuntaan sekä kaikkiin muihin maan ihmisoikeuksien puolustajiin ja kansalaisyhteiskunnan järjestöihin kohdistuvan häirinnän ja noudattamaan oikeusvaltion periaatteita;

6.  kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia kumoamaan Valko-Venäjän rikoslain 193-1 pykälän, jolla estetään rekisteröimättömien julkisten yhdistysten järjestäytyminen ja niiden toimintaan osallistuminen, koska tämä säännös on yhdistymisvapautta koskevien kansainvälisten normien vastainen ja merkitsee, että Valko-Venäjä rikkoo velvoitteita, joita sillä on Etyjin ja YK:n jäsenenä;

7.  korostaa, että EU:n jäsenvaltioiden ja Valko-Venäjän välisestä oikeudellisesta avusta ei saa tulla poliittisen vainon ja tukahduttamisen välinettä;

8.  pitää valitettavana, että Valko-Venäjän viranomaiset käyttävät tarkoituksellisesti väärin ja hyväkseen Valko-Venäjän lainsäädäntöä ja kansainvälisiä mekanismeja;

9.  kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia noudattamaan kaikkia YK:n ihmisoikeuksien puolustajia koskevan julistuksen määräyksiä ja varmistamaan, että kaikissa tilanteissa noudatetaan demokratian periaatteita ja turvataan ihmisoikeudet ja perusvapaudet ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja Valko-Venäjän ratifioimien kansainvälisten ja alueellisten ihmisoikeusasiakirjojen mukaisesti;

10.  kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia tarkistamaan Valko-Venäjän lainsäädäntöä erityisesti yhdistymis- ja sananvapauden osalta, saattamaan sen vastaamaan kansainvälisiä vaatimuksia ja viipymättä lopettamaan lakien väärinkäytön;

11.  kehottaa neuvostoa, komissiota ja korkeaa edustajaa painostamaan Valko-Venäjän viranomaisia tehokkaammin ja laajentamaan viisumikieltoa ja varojen jäädyttämistä siten, että ne koskevat myös Ales Bialiatskin pidätykseen ja syytteeseenpanoon osallistuneita;

12.  korostaa, että Valko-Venäjän opposition ja kansalaisyhteiskunnan jatkuvan ennennäkemättömän vainon vuoksi EU:n on tuettava Valko-Venäjän demokraattisten rakenteiden kehittymistä ja löydettävä uusia tapoja auttaa Valko-Venäjän kansalaisyhteiskuntaa ja riippumatonta mediaa kansalaisten tietoisuuden lisäämiseksi;

13.  kehottaa Varsovassa 28.–29. syyskuuta 2011 pidettävää itäisen kumppanuuden huippukokousta lisäämään Valko-Venäjän demokraattisen opposition ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tukemista ja toimimaan tehokkaasti yhteistyössä niiden kanssa, jotta voidaan kannustaa ja vahvistaa niiden pyrkimyksiä turvata demokratia;

14.  kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia takaamaan asianmukaisen oikeudellisen avun ja sairaanhoidon kaikille poliittisille vangeille ja vapauttamaan heidät viipymättä ja ehdoitta sekä kumoamaan kaikki heitä vastaan nostetut syytteet ja palauttamaan kaikki heidän kansalaisoikeutensa;

15.  korostaa, että EU:n mahdolliselle yhteistyölle Valko-Venäjän kanssa on asetettava tiukat ehdot ja sen edellytyksenä on oltava, että Valko-Venäjä sitoutuu noudattamaan demokratian normeja, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta, kuten todetaan Prahassa 7. toukokuuta 2009 järjestetyn itäisen kumppanuuden huippukokouksen yhteisessä julistuksessa, jonka Valko-Venäjä on yhtenä osapuolena allekirjoittanut;

16.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Etyjin ja Euroopan neuvoston parlamentaarisille yleiskokouksille sekä Valko-Venäjän parlamentille ja hallitukselle.

(1) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0244.
(2) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0099.
(3) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0022.
(4) EUVL C 286, 22.10.2010, s. 16.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö