Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2805(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0496/2011

Debatai :

PV 15/09/2011 - 11.1
CRE 15/09/2011 - 11.1

Balsavimas :

PV 15/09/2011 - 12.1

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0392

Priimti tekstai
PDF 207kWORD 51k
Ketvirtadienis, 2011 m. rugsėjo 15 d. - Strasbūras
Baltarusija: žmogaus teisių gynėjo Alesio Bialiackio sulaikymas
P7_TA(2011)0392RC-B7-0496/2011

2011 m. rugsėjo 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Baltarusijos: žmogaus teisių gynėjo Alesio Bialiackio sulaikymas

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Baltarusijos, ypač į 2011 m. gegužės 12 d.(1), 2011 m. kovo 10 d.(2), 2011 m. sausio 20 d.(3) ir 2009 m. gruodžio 17 d.(4) rezoliucijas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos išvadas dėl Baltarusijos, priimtas 2011 m. birželio 20 d. vykusiame 3101-ajame Užsienio reikalų tarybos posėdyje,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir 1988 m. gruodžio mėn. Jungtinių Tautų žmogaus teisių gynėjų deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į rezoliuciją dėl teisės laisvai burtis į asociacijas Baltarusijos Respublikoje, kurią 2011 m. birželio 22 d. patvirtino Europos Tarybos Tarptautinė nevyriausybinių organizacijų (INGO) konferencija,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 17 d. JT Žmogaus teisių tarybos rezoliuciją, kurioje smerkiami prieš prezidento rinkimus Baltarusijoje, per juos ir po jų įvykdyti žmogaus teisių pažeidimai ir Baltarusijos vyriausybė raginama nutraukti opozicijos lyderių persekiojimą,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Catherine Ashton 2011 m. rugpjūčio 5 d. padarytą pareiškimą dėl Alesio Bialiackio sulaikymo Baltarusijoje,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį,

A.  kadangi Baltarusija susaistyta tarptautinių įsipareigojimų laikytis tarptautinės teisės principų ir pagrindinių vertybių, įskaitant demokratiją, teisinę valstybę, pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms;

B.  kadangi žmogaus teisių gynėjas, žmogaus teisių centro „Viasna“ pirmininkas ir Tarptautinės žmogaus teisių federacijos (FIDH) pirmininko pavaduotojas Alesis Bialiackis po įkalinimo Baltarusijos vidaus reikalų ministerijos sulaikymo centre 2011 m. rugpjūčio 4 d. Minske sulaikytas oficialiai pareiškus kaltinimus dėl didelio masto mokesčių vengimo (pajamų slėpimas ypač dideliu mastu) ir 2011 m. rugpjūčio 12 d. apkaltintas pagal Baltarusijos baudžiamojo kodekso 243 straipsnio II dalį; kadangi jam gresia arba laisvės apribojimo iki penkerių metų bausmė, arba nuo trejų iki septynerių metų įkalinimas su turto, įskaitant patalpas, kuriose administruojamas centras „Viasna“, konfiskavimu;

C.  kadangi Valstybės saugumo komiteto (KGB) ir Valstybės kontrolės komiteto Finansinių tyrimų departamento pareigūnai atliko kratą Alesiui Bialiackiui privačios nuosavybės teise priklausančiose patalpose Minske, jo namuose Rakave ir centro „Viasna“ biure Minske ir kadangi buvo konfiskuotas jo kompiuteris ir kiti reikmenys;

D.  kadangi 2011 m. rugpjūčio 16 d. Minsko apygardos teismo teisėjas atmetė Alesio Bialiackio advokato prašymą paleisti žmogaus teisių gynėją už jo paties sumokėtą užstatą ir kadangi kiek anksčiau tą pačią savaitę Alesio Bialiackio ikiteisminis sulaikymas buvo pratęstas dviem mėnesiams;

E.  kadangi šis suėmimas susijęs su kai kurių ES valstybių narių įvykdytu Alesio Bialiackio banko sąskaitų duomenų perdavimu Baltarusijos valdžios institucijoms; kadangi norėdamos gauti šią informaciją Baltarusijos valdžios institucijos pasinaudojo dvišalio susitarimo dėl teisinės pagalbos nuostatomis dėl tarptautinio bendradarbiavimo ir naudojosi tarptautinių procedūrų ir susitarimų dėl finansinių mokėjimų duomenų perdavimo sistema skirta teroristams ir nusikaltėliams susekti siekdama visiškai kontroliuoti pilietinės visuomenės nevyriausybines organizacijas ir Baltarusijos demokratinę opoziciją ir sukompromituoti Baltarusijos pilietinei visuomenei teikiamą ES pagalbą;

F.  kadangi Baltarusijos mokesčių inspekcija interpretavo, kad lėšos A. Bialiackio sąskaitose yra jo asmeninės pajamos ir apkaltino jį šių pajamų slėpimu;

G.  kadangi Baltarusijos valdžios institucijos nuolat atsisakydavo registruoti nacionaliniu lygiu beveik visas šalies žmogaus teisių organizacijas (centrą „Viasna“ per kelerius pastaruosius metus atsisakyta registruoti tris kartus); kadangi dėl šios priežasties ir dėl to, kad Baltarusijos valdžios institucijos Baltarusijos nevyriausybinėms organizacijoms turi suteikti leidimą gauti užsienio pagalbą (centro „Viasna“ atveju lėšos buvo skiriamos siekiant sudaryti galimybes teikti pagalbą po 2010 m. gruodžio mėn. vykusių prezidento rinkimų Baltarusijos režimo vykdytų masinių represijų aukoms), žmogaus teisių gynėjai priversti atidaryti sąskaitas kaimyninėse šalyse, kad galėtų teikti veiksmingą pagalbą nepriklausomos pilietinės visuomenės atstovams;

H.  kadangi žmogaus teisių gynėjų ir aktyvistų persekiojimas yra sistemingas ir plataus masto; kadangi neseniai pasirodė pranešimų apie tai, kad persekiojami už Alesio Bialiackio paleidimą kovojantys žmogaus teisių gynėjai, žurnalistai ir aktyvistai: jie taip pat areštuojami, sulaikomi, tardomi, jiems skiriamos baudos arba konfiskuojama spausdinta medžiaga; kadangi vienas tokių asmenų, Viktaras Sazonau, šiuo metu laukia teismo;

I.  kadangi Alesio Bialiackio atvejis – tai po 2010 m. gruodžio mėn. prezidento rinkimų prasidėjusio plataus masto, ilgalaikio ir tebevykdomo pilietinės visuomenės ir žmogaus teisių gynėjų persekiojimo dalis, dėl kurio labai blogėja žmogaus teisių ir pilietinės bei politinės laisvės padėtis Baltarusijoje;

J.  kadangi labai daug opozicijos aktyvistų, įskaitant buvusius kandidatus į prezidentus, žurnalistus ir žmogaus teisių gynėjus, sulaikyta dėl to, kad dalyvavo taikioje po rinkimų Minske 2010 m. gruodžio 19 d. įvykusioje demonstracijoje, jie apkaltinti „masinių neramumų organizavimu“ ir nuteisti nepagrįstai griežtomis bausmėmis – kalėti iki septynerių metų griežtojo ir sugriežtinto režimo kolonijose; kadangi kai kurie iš jų ne kartą patyrė fizinį ir psichologinį kankinimą, jiems nebuvo suteikta tinkama teisinė ir medicininė pagalba, arba po didelių chirurginių operacijų jie vėl išsiųsti į kalėjimą be tinkamos medicininės reabilitacijos;

1.  reiškia didelį susirūpinimą dėl blogėjančios žmogaus teisių gynėjų padėties Baltarusijoje; griežtai smerkia Alesio Bialiackio, žmogaus teisių centro „Viasna“ pirmininko, areštą ir jam pateiktus kaltinimus bei Baltarusijos valdžios institucijų negebėjimą paisyti pagrindinių susirinkimo ir žodžio laisvės teisių;

2.  apgailestauja, kad Baltarusijos valdžios institucijos nuolat atsisako suteikti teisinį statusą nepriklausomoms žmogaus teisių organizacijoms šalyje, užkerta kelią jų veiklai, priimdamos represinius įstatymus, kuriais siekia užgniaužti pilietinės visuomenės veiklą, ir grasina baudžiamosiomis sankcijomis, kad įbaugintų žmogaus teisių gynėjus;

3.  atsižvelgdamas į tai ir į beprecedentį susidorojimą su pilietine visuomene Baltarusijoje po prezidento rinkimų 2010 m. gruodžio mėn., mano, kad Alesiui Bialiackiui iškelta baudžiamoji byla grindžiama politiniais motyvais ir ja siekiama sukliudyti jo kaip žmogaus teisių gynėjo teisėtai veiklai;

4.  ragina nedelsiant ir besąlygiškai paleisti Alesį Bialiackį iš sulaikymo įstaigos, nutraukti tyrimą ir panaikinti jam iškeltus kaltinimus;

5.  smerkia veiksmus prieš žmogaus teisių centrą „Viasna“ ir primygtinai ragina Baltarusijos valdžios institucijas nutraukti bet kokį Alesio Bialiackio, „Viasnos“ ir centro darbuotojų bei visų kitų šalyje esančių žmogaus teisių gynėjų ir pilietinės visuomenės organizacijų puldinėjimą ir gerbti teisinės valstybės principus;

6.  ragina Baltarusijos valdžios institucijas panaikinti Baltarusijos baudžiamojo kodekso 193-1 straipsnį, kuriuo draudžiama organizuoti neregistruotas visuomenines asociacijas ir dalyvauti jų veikloje, nes ši nuostata neatitinka tarptautinių teisės laisvai burtis į asociacijas standartų ir yra Baltarusijos daromas jos pačios įsipareigojimų ESBO ir JT pažeidimas;

7.  pabrėžia, kad ES valstybių narių ir Baltarusijos tarpusavio teisinė pagalba neturėtų tapti politinio persekiojimo ir represijų priemone;

8.  apgailestauja, kad Baltarusijos valdžios institucijos tyčia piktnaudžiauja ir naudojasi Baltarusijos įstatymais ir tarptautiniais mechanizmais;

9.  ragina Baltarusijos valdžios institucijas laikytis visų Jungtinių Tautų žmogaus teisių gynėjų deklaracijos nuostatų ir užtikrinti, kad bet kokiomis aplinkybėmis būtų paisoma demokratinių principų, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių pagal Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir tarptautinius bei regioninius žmogaus teisių aktus, kuriuos Baltarusija yra ratifikavusi;

10.  primygtinai ragina Baltarusijos valdžios institucijas persvarstyti Baltarusijos įstatymus, visų pirma nuostatas dėl teisės laisvai burtis į asociacijas ir žodžio laisvės, suderinti juos su tarptautiniais standartais ir sykiu susilaikyti nuo bet kokio tolesnio piktnaudžiavimo įstatymais;

11.  ragina Tarybą, Komisiją ir vyriausiąją įgaliotinę padidinti spaudimą Baltarusijos valdžios institucijoms, papildyti sąrašą asmenų, kuriems draudžiama išduoti vizas ir kurių turtas turi būti įšaldytas, kad būtų įtraukti asmenys, susiję su Alesio Bialiackio areštu ir baudžiamuoju persekiojimu;

12.  pabrėžia, kad, atsižvelgdama į nuolatines beprecedentes opozicijos ir pilietinės visuomenės represijas Baltarusijoje, ES turi remti demokratijos kūrimą Baltarusijoje ir ieškoti naujų būdų, kaip padėti Baltarusijos pilietinei visuomenei ir nepriklausomai žiniasklaidai didinti visuomenės informuotumą;

13.  ragina 2011 m. rugsėjo 28–29 d. Varšuvoje vyksiančio aukščiausiojo susitikimo Rytų partnerystės klausimais dalyvius padidinti pagalbą Baltarusijos demokratinei opozicijai ir pilietinės visuomenės organizacijoms ir veiksmingai su jomis bendradarbiauti, siekiant paskatinti ir sustiprinti jų pastangas užtikrinti demokratiją;

14.  ragina Baltarusijos valdžios institucijas užtikrinti tinkamą teisinę ir medicininę pagalbą visiems politiniams kaliniams, nedelsiant ir besąlygiškai juos paleisti, panaikinti visus jiems iškeltus kaltinimus ir visiškai atkurti jų pilietines teises;

15.  pabrėžia, kad galimas ES susitarimas su Baltarusija turėtų priklausyti nuo griežtų sąlygų ir turėtų būti sudarytas tik tuomet, jei Baltarusija įsipareigos paisyti demokratinių standartų, žmogaus teisių ir teisinės valstybės principų, kaip nurodyta 2009 m. gegužės 7 d. Prahos Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo bendroje deklaracijoje, kurią kartu su kitais dalyviais pasirašė ir Baltarusijos vyriausybė;

16.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, ESBO ir Europos Tarybos parlamentinėms asamblėjoms ir Baltarusijos vyriausybei bei parlamentui.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0244.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0099.
(3) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0022.
(4) OL C 286 E, 2010 10 22, p. 16.

Teisinė informacija - Privatumo politika