Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 65kWORD 32k
Torsdag den 15. september 2011 - Strasbourg
Epilepsi
P7_TA(2011)0395P7_DCL(2011)0022

Europa-Parlamentets erklæring af 15. september 2011 om epilepsi

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123,

A.  der henviser til, at epilepsi er den mest udbredte alvorlige hjernesygdom,

B.  der henviser til, at 6 000 000 mennesker i Europa har epilepsi, og at der diagnosticeres 300 000 nye tilfælde hvert år,

C.  der henviser til, at op til 70 % af alle epileptikere med den rette behandling kan blive anfaldsfri, men at 40 % af alle epileptikere i Europa ikke får en sådan behandling,

D.  der henviser til, at 40 % af alle børn med epilepsi har problemer i skolen,

E.  der henviser til, at arbejdsløsheden blandt epileptikere i Europa er høj,

F.  der henviser til, at epileptikere er udsat for stigmatisering og fordomme,

G.  der henviser til, at epilepsi skader helbredet og desuden har en forstyrrende virkning på alle aspekter af tilværelsen, ligesom sygdommen kan pålægge individer og familier fysiske, psykiske og sociale byrder,

1.  opfordrer Kommissionen og Rådet til at:

   fremme forskning og innovation inden for forebyggelse, tidlig diagnosticering og behandling af epilepsi
   prioritere epilepsi som en alvorlig sygdom, der er en stor belastning for hele Europa
   tage initiativer med henblik på at tilskynde medlemsstaterne til at sikre en ensartet livskvalitet, herunder inden for uddannelse, beskæftigelse, transport og det offentlige sundhedsvæsen, for epileptikere, f.eks. ved at fremme udveksling af bedste praksis
   fremme effektive sundhedskonsekvensanalyser af alle væsentlige EU-politikker og nationale politikker;

2.  opfordrer medlemsstaterne til at indføre passende lovgivning med henblik på at beskytte alle epileptikeres rettigheder;

3.  pålægger sin formand at sende denne erklæring med angivelse af underskrivernes navne(1) til Kommissionen og medlemsstaternes parlamenter.

(1) Listen over underskriverne er offentliggjort i bilag 1 til mødeprotokollen af 15.9.2011 (P7_PV(2011)09-15(ANN1)).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik