Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Vastuvõetud tekstid
PDF 60kWORD 30k
Neljapäev, 15. september 2011 - Strasbourg
Epilepsia
P7_TA(2011)0395P7_DCL(2011)0022

Euroopa Parlamendi 15. septembri 2011. aasta deklaratsioon epilepsia kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 123,

A.  arvestades, et epilepsia on kõige levinum tõsine ajutegevuse häire;

B.  arvestades, et Euroopas põeb epilepsiat 6 000 000 inimest ja igal aastal diagnoositakse 300 000 uut haigusjuhtu;

C.  arvestades, et 70% epilepsiahaigetest saaksid asjakohase ravi korral haigushoogudest vabaks, kuid 40% Euroopa epilepsiahaigetest sellist ravi ei saa;

D.  arvestades, et 40%-l epilepsiahaigetel lastel on koolis raskusi;

E.  arvestades, et Euroopa epilepsiahaigete hulgas valitseb kõrge tööpuuduse tase;

F.  arvestades, et epilepsiahaiged kogevad häbimärgistamist ja eelarvamusi;

G.  arvestades, et epilepsia kahjustab tervist, aga mõjutab ka kogu elu ning võib panna üksikisikute ja perede õlgadele füüsilise, psühholoogilise ja ühiskondliku koorma,

1.  kutsub komisjoni ja nõukogu üles:

   julgustama teadusuuringuid ja uuendustegevust epilepsia ennetamise ning varase diagnoosimise ja ravi valdkonnas;
   seadma epilepsia kui tõsise haiguse esikohale, mis tähendab olulist koormust kogu Euroopale;
   astuma samme, et julgustada liikmesriike tagama epilepsiahaigetele teiste inimestega samaväärset elukvaliteeti, sealhulgas haridust, tööhõivet, transporti ja riiklikku tervishoiuteenust, näiteks parimate tavade vahetamise kaudu;
   julgustama tõhusate tervisemõju analüüside tegemist peamiste ELi poliitikavaldkondade ja riiklike poliitikavaldkondade kohta;

2.  kutsub liikmesriike üles võtma vastu asjakohaseid õigusakte, et kaitsta kõigi epilepsiahaigete õigusi;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev deklaratsioon koos allakirjutanute nimedega(1) komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

(1) Allakirjutanute nimekiri on avaldatud 15. septembril 2011. aasta protokolli lisas 1 (P7_PV(2011)09-15(ANN1)).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika