Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Pieņemtie teksti
PDF 67kWORD 32k
Ceturtdiena, 2011. gada 15. septembris - Strasbūra
Epilepsija
P7_TA(2011)0395P7_DCL(2011)0022

Eiropas Parlamenta 2011. gada 15. septembra deklarācija par epilepsiju

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. pantu,

A.  tā kā epilepsija ir visbiežāk sastopamā nopietnā smadzeņu kaite;

B.  tā kā 6 000 000 cilvēku Eiropā slimo ar epilepsiju un katru gadu tiek diagnosticēti 300 000 jaunu gadījumu;

C.  tā kā līdz pat 70 % cilvēku, kam ir epilepsija, ar atbilstošu ārstēšanu varētu neciest no lēkmēm, taču Eiropā 40 % cilvēku, kam ir epilepsija, nesaņem šādu ārstēšanu;

D.  tā kā 40 % bērnu, kam ir epilepsija, sastopas ar grūtībām skolā;

E.  tā kā Eiropā ir augsts epilepsijas slimnieku bezdarba līmenis;

F.  tā kā cilvēki, kam ir epilepsija, cieš no stigmatizācijas un aizspriedumiem;

G.  tā kā epilepsija ne tikai kaitē veselībai, bet arī traucē ikvienam dzīves aspektam, un indivīdiem un ģimenēm var radīt fizisku, psiholoģisku un sociālu slogu,

1.  aicina Komisiju un Padomi

   sekmēt pētniecību un inovāciju epilepsijas profilakses, agrīnas diagnosticēšanas un ārstēšanas jomā;
   noteikt par prioritāti epilepsijas ārstēšanu, jo tā ir nopietna slimība, kas rada ievērojamu slogu visā Eiropā;
   sākt iniciatīvas, lai mudinātu dalībvalstis nodrošināt cilvēkiem, kam ir epilepsija, pienācīgu dzīves kvalitāti, tostarp tādās jomās kā izglītība, nodarbinātība, transports un valsts veselības aprūpe, piemēram, veicinot paraugprakses apmaiņu;
   atbalstīt visu galveno ES un valstu politikas jomu efektīvus ietekmes uz veselību novērtējumus;

2.  aicina dalībvalstis ieviest atbilstošus tiesību aktus, lai aizsargātu visu to cilvēku tiesības, kas slimo ar epilepsiju;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo deklarāciju kopā ar parakstītāju vārdiem(1) Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) Parakstītāju saraksts publicēts 2011. gada 15. septembra protokola I pielikumā (P7_PV(2011)09-15(ANN1)).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika