Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0021(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0301/2011

Ingivna texter :

A7-0301/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/09/2011 - 8.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0399

Antagna texter
PDF 188kWORD 29k
Tisdagen den 27 september 2011 - Strasbourg
Samarbetsmemorandum EU/Förenta staterna om forskning och utveckling inom den civila luftfarten ***
P7_TA(2011)0399A7-0301/2011

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 september 2011 om utkastet till rådets beslut om ingående av samarbetsmemorandumet NAT-I-9406 mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen (09390/2011 – C7-0141/2011 – 2011/0021(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (09390/2011),

–  med beaktande av samarbetsmemorandumet NAT-I-9406 mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen (06458/2011),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 100.2, 218.6 andra stycket led a och 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0141/2011),

–  med beaktande av artiklarna 81, 90.7 och 46.1 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A7-0301/2011).

1.  Europaparlamentet godkänner att samarbetsmemorandumet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Amerikas förenta stater.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy