Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Вторник, 5 април 2011 г. - Страсбург
 Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Полша - Podkarpackie - Производство на машини
 Миграционни потоци, свързани с нестабилността: обхват и роля на външната политика на ЕС
 Ролята на жените в селското стопанство и селските райони
 Ефикасност и ефективност на финансирането от ЕС в областта на извеждането от експлоатация на атомните електроцентрали в новите държави-членки
 Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Чешка република – UNILEVER
 Контрол на износа на стоки и технологии с двойна употреба ***I
 Официално подкрепяните експортни кредити ***I
 Нова политическа рамка на ЕС за борба с насилието срещу жени
Текстове (389 kb)
Правна информация - Политика за поверителност