Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Přijaté texty
Úterý, 5. dubna 2011 - Štrasburk
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Polsko – Podkarpackie – strojírenství
 Migrační toky plynoucí z nestability: rozsha a úloha zahraniční politiky EU
 Úloha žen v zemědělství a ve venkovských oblastech
 Financování EU v oblasti vyřazování jaderných elektráren z provozu v nových členských státech
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Česká republika – UNILEVER
 Kontrola vývozu zboží a technologií dvojího užití ***I
 Státem podporované vývozní úvěry ***I
 Nový rámec politiky EU pro boj proti násilí páchanému na ženách
Texty (246 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí