Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Dinsdag 5 april 2011 - Straatsburg
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering: Polen  Podkarpackie  Machines
 Migratiestromen als gevolg van instabiele omstandigheden: reikwijdte en rol van het buitenlands beleid van de EU
 De rol van vrouwen in de landbouw en in plattelandsgebieden
 EU-financiering voor het ontmantelen van kerncentrales in de nieuwe lidstaten
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering: Tsjechië  UNILEVER
 Controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik ***I
 Door de overheid gesteunde exportkredieten ***I
 Een nieuw beleidskader van de EU voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen
Teksten (245 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid