Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 5. apríla 2011 - Štrasburg
 Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Poľsko − Podkarpackie − strojárstvo
 Migračné toky vznikajúce z dôvodu nestability: rozsah a úloha zahraničnej politiky EÚ
 Úloha žien v poľnohospodárstve a vo vidieckych oblastiach
 Financovanie EÚ v oblasti vyraďovania jadrových elektrární v nových členských štátoch z prevádzky
 Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Česká republika − UNILEVER
 Položky a technológie s dvojakým použitím ***I
 Štátom podporované vývozné úvery ***I
 Politický rámec EÚ zameraný na boj proti násiliu páchanému na ženách
Texty (239 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia