Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Testi adottati
L-Erbgħa, 6 ta' April 2011 - Strasburgu
 Abbozz tal-baġit ta' emenda Nru 1/2011 - Taqsima III – Il-Kummissjoni
 Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE - Għargħar fl-2010 fil-Polonja, is-Slovakkja, l-Ungerija, ir-Repubblika Ċeka, il-Kroazja u r-Rumanija
 L-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-KE u l-Komoros ***
 Mekkaniżmu għas-soluzzjoni tat-tilwim applikabbli għal tilwimiet li jaqgħu taħt id-dispożizzjonijiet kummerċjali tal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-KE u l-Ġordan ***
 Ftehim UE/Marokk li jistabbilixxi Mekkaniżmu għas-Soluzzjoni tat-Tilwim ***
 Mekkaniżmu għas-soluzzjoni tat-tilwim applikabbli għal tilwimiet li jaqgħu taħt id-dispożizzjonijiet kummerċjali tal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-KE u l-Eġittu ***
 Il-parteċipazzjoni tal-Ukraina fil-programmi tal-Unjoni ***
 L-importazzjonijiet mill-Groenlandja ta' prodotti tas-sajd, molluski bivalvi ħajjin, ekinodermi, tunikati u gasteropodi tal-baħar ***I
 Standards minimi għal proċeduri fl-Istati Membri għall-għoti u l-irtirar tal-protezzjoni internazzjonali ***I
 L-istatistika Ewropea dwar it-turiżmu ***I
 Miżuri finanzjarji Komunitarji għall-implimentazzjoni tal-Politika Komuni tas-Sajd u fil-qasam tal-Liġi tal-Baħar ***I
 Sajd - Miżuri tekniċi tranżitorji ***I
 Estimi tad-dħul u tan-nefqa għall-2012 - Taqsima I - Il-Parlament
 Politika Ewropea futura ta’ investiment internazzjonali
 Il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea - Ġlieda kontra l-frodi
 Ir-regolamenti li jirregolaw il-partiti politiċi f'livell Ewropew u r-regoli dwar il-finanzjament tagħhom
 Governanza u Sħubija fis-Suq Uniku
 Suq Uniku għall-Ewropej
 Suq Uniku għall-Impriżi u t-Tkabbir
Testi (455 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza