Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Miercuri, 6 aprilie 2011 - Strasbourg
 Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2011 - Secţiunea III - Comisia
 Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE - Inundaţiile din 2010 din Polonia, Slovacia, Ungaria, Republica Cehă, Croaţia şi România
 Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului între CE și Uniunea Comorelor ***
 Mecanismul de soluționare a litigiilor din cadrul Acordului euro-mediteranean de asociere între CE şi Iordania ***
 Acordul UE - Maroc privind instituirea unui mecanism de soluţionare a litigiilor ***
 Mecanismul de soluționare a litigiilor din cadrul Acordului euro-mediteranean de asociere între CE și Egipt***
 Participarea Ucrainei la programele Uniunii ***
 Importurile provenite din Groenlanda de produse pescărești ***I
 Acordarea și retragerea protecției internaționale ***I
 Statisticile europene privind turismul ***I
 Măsurile financiare comunitare privind punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului și în domeniul dreptului mării ***I
 Pescuit - măsuri tehnice tranzitorii ***I
 Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2012 - Secţiunea I - Parlamentul
 Viitoarea politică europeană în domeniul investițiilor internaționale
 Protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene - Lupta împotriva fraudei
 Statutul și finanțarea partidelor politice la nivel european
 Guvernanță și parteneriat în cadrul pieței unice
 Piaţa unică pentru europeni
 Piaţa unică pentru întreprinderi şi creştere economică
Texte (460 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate