Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 7 april 2011 - Strasbourg
 Vaccinering mot bluetongue ***I
 Situationen i Syrien, Bahrain och Jemen
 Fjärde FN-konferensen om de minst utvecklade länderna
 2010 års framstegsrapport om Island
 Framstegsrapporten 2010 för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
 Situationen i Elfenbenskusten
 Översynen av den europeiska grannskapspolitiken - den östliga dimensionen
 Översyn av den europeiska grannskapspolitiken – den sydliga dimensionen
 Användningen av sexuellt våld i konflikter i Nordafrika och Mellanöstern
 Europeiska investeringsbankens årsrapport för 2009
 Fallet Ai Weiwei i Kina
 Förbud mot valen till den tibetanska exilregeringen i Nepal
 Zimbabwe
Texter (286 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy