Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0204(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0076/2011

Předložené texty :

A7-0076/2011

Rozpravy :

Hlasování :

PV 27/09/2011 - 8.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0405

Přijaté texty
PDF 281kWORD 46k
Úterý, 27. září 2011 - Štrasburk
Profesionální přeshraniční silniční přeprava eurohotovosti mezi členskými státy eurozóny ***I
P7_TA(2011)0405A7-0076/2011
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. září 2011 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o profesionální přeshraniční silniční přepravě eurohotovosti mezi členskými státy eurozóny (KOM(2010)0377 – C7-0186/2010 – 2010/0204(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (KOM(2010)0377),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 133 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0186/2010),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 5. října 2010(1),

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A7-0076/2011),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 278, 15.10.2010, s. 1.


Postoj Evropského Parlamentu přijatý v prvním čtení dne 27. září 2011 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2011 o profesionální přeshraniční silniční přepravě eurohotovosti mezi členskými státy eurozóny
P7_TC1-COD(2010)0204

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č.1214/2011).

Právní upozornění - Ochrana soukromí