Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/0204(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0076/2011

Esitatud tekstid :

A7-0076/2011

Arutelud :

Hääletused :

PV 27/09/2011 - 8.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0405

Vastuvõetud tekstid
PDF 190kWORD 34k
Teisipäev, 27. september 2011 - Strasbourg
Euro sularaha professionaalne piiriülene maanteevedu euroala liikmesriikide vahel ***I
P7_TA(2011)0405A7-0076/2011
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 27. septembri 2011. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus euro sularaha professionaalse piiriülese maanteeveo kohta euroala liikmesriikide vahel (KOM(2010)0377 – C7-0186/2010 – 2010/0204(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2010)0377);

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 133, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0186/2010);

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3;

–  võttes arvesse Euroopa Keskpanga 5. oktoobri 2010. aasta arvamust(1);

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A7-0076/2011),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 278, 15.10.2010, lk 1.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 27. septembril 2011. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2011 euro sularaha professionaalse piiriülese maanteeveo kohta euroala liikmesriikide vahel
P7_TC1-COD(2010)0204

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) nr 1214/2011) lõplikule kujule.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika