Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0204(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0076/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0076/2011

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 27/09/2011 - 8.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0405

Hyväksytyt tekstit
PDF 186kWORD 52k
Tiistai 27. syyskuuta 2011 - Strasbourg
Ammattimaiset eurorahan maantiekuljetukset jäsenvaltioiden rajojen yli euroalueella ***I
P7_TA(2011)0405A7-0076/2011
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 27. syyskuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ammattimaisista eurorahan maantiekuljetuksista jäsenvaltioiden rajojen yli euroalueella (KOM(2010)0377 – C7-0186/2010 – 2010/0204(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2010)0377),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 133 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0186/2010),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan keskuspankin 5. lokakuuta 2010 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A7-0076/2011),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 278, 15.10.2010, s. 1.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 27. syyskuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2011 antamiseksi rajatylittävistä ammattimaisista eurokäteisen maantiekuljetuksista euroalueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden välillä
P7_TC1-COD(2010)0204

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) N:o 1214/2011.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö