Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/0204(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0076/2011

Pateikti tekstai :

A7-0076/2011

Debatai :

Balsavimas :

PV 27/09/2011 - 8.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0405

Priimti tekstai
PDF 272kWORD 50k
Antradienis, 2011 m. rugsėjo 27 d. - Strasbūras
Profesionalus tarpvalstybinis grynųjų eurų vežimas kelių transportu iš vienos euro zonos valstybės narės į kitą ***I
P7_TA(2011)0405A7-0076/2011
Rezoliucija
 Tekstas

2011 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl profesionalaus tarpvalstybinio grynųjų eurų vežimo kelių transportu iš vienos euro zonos valstybės narės į kitą (COM(2010)0377 – C7-0186/2010 – 2010/0204(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0377),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 133 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0186/2010),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 5 d. Europos centrinio banko nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A7-0076/2011),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 278, 2010 10 15, p. 1.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2011 m. rugsėjo 27 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2011 dėl profesionalaus tarpvalstybinio grynųjų eurų vežimo kelių transportu iš vienos euro zonos valstybės narės į kitą
P7_TC1-COD(2010)0204

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 1214/2011.)

Teisinė informacija - Privatumo politika