Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/0204(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0076/2011

Iesniegtie teksti :

A7-0076/2011

Debates :

Balsojumi :

PV 27/09/2011 - 8.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0405

Pieņemtie teksti
PDF 269kWORD 41k
Otrdiena, 2011. gada 27. septembris - Strasbūra
Euro skaidras naudas profesionāli pārrobežu autotransporta pārvadājumi starp euro zonas dalībvalstīm ***I
P7_TA(2011)0405A7-0076/2011
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2011. gada 27. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par euro skaidras naudas profesionāliem pārrobežu autotransporta pārvadājumiem starp euro zonas dalībvalstīm (COM(2010)0377 – C7-0186/2010 – 2010/0204(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2010)0377),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 133. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0186/2010),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2010. gada 5. oktobra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A7-0076/2011),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 278, 15.10.2010, 1. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2011. gada 27. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2011 par euro skaidras naudas profesionāliem pārrobežu autopārvadājumiem starp eurozonas dalībvalstīm
P7_TC1-COD(2010)0204

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 1214/2011.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika