Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0204(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0076/2011

Predkladané texty :

A7-0076/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/09/2011 - 8.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0405

Prijaté texty
PDF 279kWORD 56k
Utorok, 27. septembra 2011 - Štrasburg
Profesionálna cezhranična preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny ***I
P7_TA(2011)0405A7-0076/2011
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. septembra 2011 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o profesionálnej cezhraničnej preprave eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny (KOM(2010)0377 – C7-0186/2010 – 2010/0204(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0377),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 133 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0186/2010),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 5. októbra 2010(1),

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A7-0076/2011),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 278, 15.10.2010, s. 1.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 27. septembra 2011 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2011 o profesionálnej cezhraničnej preprave eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny
P7_TC1-COD(2010)0204

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 1214/2011.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia