Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0249(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0028/2011

Předložené texty :

A7-0028/2011

Rozpravy :

PV 04/04/2011 - 15
CRE 04/04/2011 - 15

Hlasování :

PV 05/04/2011 - 4.6
CRE 05/04/2011 - 4.6
Vysvětlení hlasování
PV 27/09/2011 - 8.11
CRE 27/09/2011 - 8.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0125
P7_TA(2011)0406

Přijaté texty
PDF 287kWORD 107k
Úterý, 27. září 2011 - Štrasburk
Zboží a technologie dvojího užití ***I
P7_TA(2011)0406A7-0028/2011
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. září 2011 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1334/2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití (KOM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0854),

–  s ohledem na článek 133 Smlouvy o ES,

–  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0062/2010),

–  s ohledem na článek 27 nařízení (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (přepracované znění), podle něhož bylo nařízení (ES) č. 1334/2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, s účinností od 27. srpna 2009 zrušeno,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 18. července 2011 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a na stanovisko Výboru pro zahraniční věci (A7-0028/2011),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení(1);

2.  schvaluje společné prohlášení Parlamentu, Rady a Komise připojené k tomuto usnesení;

3.  bere na vědomí prohlášení Komise připojené k tomuto usnesení;

4.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

5.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijaté dne 5. dubna 2011 (Přijaté texty, P7_TA(2011)0125).


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 27. září 2011 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2011, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití
P7_TC1-COD(2008)0249

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č.1232/2011).


PŘÍLOHA

Prohlášení Komise:

Komise zamýšlí revidovat toto nařízení nejpozději do 31. prosince 2013, zejména pokud jde o posouzení možnosti zavést všeobecné vývozní povolení pro zásilky nízké hodnoty.

Prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise ohledně zásilek nízké hodnoty:

Tímto nařízením nejsou dotčena vnitrostátní/národní všeobecná vývozní povolení pro zásilky nízké hodnoty vydána členskými státy v souladu s čl. 9 odst. 4 nařízení (ES) č. 428/2009.

Právní upozornění - Ochrana soukromí