Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/0280(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0178/2011

Iesniegtie teksti :

A7-0178/2011

Debates :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 16
CRE 22/06/2011 - 18

Balsojumi :

PV 23/06/2011 - 12.17
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
PV 28/09/2011 - 4.8
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0291
P7_TA(2011)0421

Pieņemtie teksti
PDF 270kWORD 36k
Trešdiena, 2011. gada 28. septembris - Strasbūra
Budžeta stāvokļa uzraudzība un ekonomikas politikas uzraudzība un koordinācija ***I
P7_TA(2011)0421A7-0178/2011
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2011. gada 28. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1466/97 par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu (COM(2010)0526 – C7-0300/2010 – 2010/0280(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0526),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 121. panta 6. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0300/2010),

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 55. un 37. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A7-0178/2011),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju(2);

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 150, 20.5.2011., 1. lpp.
(2) Šī nostāja aizstāj 2011. gada 23. jūnijā pieņemtos grozījumu (Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0291).


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2011. gada 28. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2011, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1466/97 par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu
P7_TC1-COD(2010)0280

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 1175/2011.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika