Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2828(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0525/2011

Rozpravy :

PV 27/09/2011 - 13
CRE 27/09/2011 - 13

Hlasování :

PV 29/09/2011 - 10.2

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0429

Přijaté texty
PDF 203kWORD 41k
Čtvrtek, 29. září 2011 - Štrasburk
Situace v Palestině
P7_TA(2011)0429RC-B7-0525/2011

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. září 2011 o situaci v Palestině

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Blízkém východě,

–  s ohledem na závěry Rady o mírovém procesu na Blízkém východě ze dne 8. prosince 2009, 13. prosince 2010 a 18. července 2011,

–  s ohledem na Chartu Organizace spojených národů,

–  s ohledem na odpovídající rezoluce OSN, zejména na rezoluce Valného shromáždění OSN č. 181 (1947) a 194 (1948) a rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002), 1515 (2003) a 1850 (2008),

–  s ohledem na prohlášení kvartetu pro Blízký východ, zejména na prohlášení ze dne 23. září 2011,

–  s ohledem na čl. 10 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že u příležitosti 66. zasedání Valného shromáždění OSN prezident Palestinské národní správy Mahmúd Abbás požádal o uznání palestinské státní suverenity a členství v OSN;

B.  vzhledem k tomu, že Palestina je stálým pozorovatelem Valného shromáždění OSN, aniž by byla jeho členem;

C.  vzhledem k tomu, že Valné shromáždění Organizace spojených národů rozhodlo ve své rezoluci č. 181 ze dne 29. listopadu 1947 vytvořit na území bývalého mandátu Palestina dva samostatné státy;

D.  vzhledem k tomu, že EU opakovaně potvrdila svou podporu řešení založenému na existenci dvou států, tedy izraelského státu a nezávislého, demokratického, sousedního a životaschopného palestinského státu, jejichž občané by vedle sebe žili v míru a bezpečí, vyzvala k obnovení přímých mírových jednání mezi Izraelci a Palestinci a prohlásila, že by neměly být uznány jiné změny hranic existujících před rokem 1967, včetně hranic Jeruzaléma, než změny, na nichž se obě strany dohodly;

E.  vzhledem k tomu, že podle Světové banky, MMF a OSN dosáhla v posuzovaných klíčových odvětvích palestinská samospráva vyšší úrovně, než je úroveň nezbytná pro zajištění fungujícího státu, a palestinské orgány vycházejí ve srovnání s orgány v existujících státech lépe;

F.  vzhledem k tomu, že právo Palestinců na sebeurčení a vlastní stát je nezpochybnitelné, stejně jako právo Izraele existovat v rámci bezpečných hranic;

G.  vzhledem k tomu, že po arabském jaru, je vyřešení izraelsko-palestinského konfliktu ještě naléhavější a je hlavním zájmem obou stran, všech národů v této oblasti a celého mezinárodního společenství;

H.  vzhledem k tomu, že na neformálních schůzkách konaných 2. a 3. září 2011 ministři zahraničních věcí členských států EU předložili v rámci debaty zaměřené na mírový proces na Blízkém východě různé postoje a příslušné diplomatické iniciativy plánované během zářijového zasedání Valného shromáždění OSN;

1.  vyzývá vysokou představitelku / místopředsedkyni Komise a vlády členských států EU, aby pokračovaly v úsilí při hledání společného postoje EU k žádosti palestinské samosprávy o členství v OSN a zabránily rozporným postojům členských států;

2.  podporuje a vyzývá členské státy, aby v rámci jednání, která mají být završena v průběhu probíhajícího 66. zasedání Valného shromáždění, vyřešily jednotně legitimní žádost palestinského lidu na zastoupení svého státu v Organizaci spojených národů;

3.  vyzývá současně celé mezinárodní společenství, včetně EU a jejích členských států, aby znovu potvrdilo svůj pevný závazek týkající se bezpečnosti Státu Izrael;

4.  znovu vyjadřuje pevnou podporu řešení založenému na existenci dvou států, jejichž hranice budou odpovídat hranicím v roce 1967, kdy hlavním městem obou států bude Jeruzalém a v rámci kterého budou izraelský stát a nezávislý, demokratický, sousední a životaschopný palestinský stát existovat bok po boku v míru a bezpečí;

5.  uznává a vítá úspěch snah o vybudování státu, které vyvíjejí palestinský prezident Mahmúd Abbás a předseda vlády Salám Fajjád a jež EU rozhodně podporuje, které schvalují rovněž různí mezinárodní aktéři;

6.  znovu zdůrazňuje, že mírové a nenásilné prostředky jsou jediným způsobem, jak dosáhnout udržitelného řešení izraelsko-palestinského konfliktu;

7.  zdůrazňuje, že přímé řešení mezi Izraelci a Palestinci založené na existenci dvou států by měla být bezodkladně a v souladu s dřívější dohodou kvartetu o lhůtách obnovena s cílem překonat nepřijatelný status quo; znovu zdůrazňuje, že by se mělo zabránit všem krokům, jež by mohly ohrozit vyhlídky vyjednávané dohody, a že by neměly být uznány jiné změny hranic existujících před rokem 1967, včetně hranic Jeruzaléma, než změny, na nichž se dohodly obě strany; zdůrazňuje, že žádným rozhodnutím, k němuž by strany mohly dospět, nesmí utrpět důstojnost ani jedné z nich; vyzývá izraelskou vládu, aby ukončila jakoukoli výstavbu a rozšiřování osad na Západním břehu Jordánu a ve východním Jeruzalémě; vyzývá k zastavení raketových útoků na Izrael z pásma Gazy a trvá na tom, že je třeba dosáhnout trvalého příměří;

8.  naléhavě žádá EU a její členské státy, aby přijaly jednotný postoj a pokračovaly v aktivnějším úsilí o dosažení spravedlivého a trvalého míru mezi Izraelci a Palestinci, a to i v rámci kvartetu; zdůrazňuje ústřední úlohu kvartetu a plně podporuje úsilí vysoké představitelky o to, aby kvartet zajistil věrohodnou perspektivu pro obnovení mírového procesu.

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, předsedovi Valného shromáždění OSN, vládám a parlamentům států, jež jsou členy Rady bezpečnosti OSN, vyslanci kvartetu pro Blízký východ, Knesetu a izraelské vládě, prezidentovi palestinské samosprávy a Palestinské legislativní radě.

Právní upozornění - Ochrana soukromí