Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Přijaté texty
PDF 71kWORD 34k
Čtvrtek, 29. září 2011 - Štrasburk
Zřízení Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci
P7_TA(2011)0432P7_DCL(2011)0025

Prohlášení Evropského parlamentu ze dne 29. září 2011 o zřízení Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 123 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že článek 214 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že „k vytvoření rámce pro společný příspěvek mladých Evropanů k humanitárním činnostem Unie se zřídí Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci“,

B.  vzhledem k tomu, že Komise dne 23. listopadu 2010 vydala sdělení Jak vyjádřit solidaritu občanů EU prostřednictvím dobrovolnictví: první reflexe o Evropském dobrovolnickém humanitárním sboru (EVHAC),

C.  vzhledem k tomu, že rok 2011 je Evropským rokem dobrovolnictví,

1.  prohlašuje, že humanitární činnost je základním vyjádřením evropské hodnoty, kterou je solidarita;

2.  zdůrazňuje, že mnohaletá evropská tradice dobrovolnictví je nezanedbatelnou součástí naší společné evropské identity;

3.  zdůrazňuje, že EVHAC přinese evropským občanům přidanou hodnotu, protože je bude podněcovat k aktivní účasti a přispění ve prospěch soudržnější společnosti;

4.  vyzývá Evropský parlament a Radu, aby stanovily pravidla a postupy pro fungování sboru při zásazích v případě katastrof a zasadily se co nejrychleji o jeho zřízení;

5.  domnívá se, že klíčovými složkami dobrovolné služby by měly být identifikace a výběr dobrovolníků a jejich proškolení a nasazení;

6.  zdůrazňuje, že dobrovolná služba by měla být vykonávána na základě požadavků a potřeb a s prvořadým ohledem na bezpečnost;

7.  pověřuje svého předsedu, aby toto prohlášení spolu se jmény jeho signatářů(1) předal Komisi, Radě a parlamentům členských států.

(1) Seznam signatářů je zveřejněn v příloze 1 k zápisu ze zasedání ze dne 29. září 2011 (P7_PV(2011)09-29(ANN1)).

Právní upozornění - Ochrana soukromí