Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 65kWORD 33k
Torsdag den 29. september 2011 - Strasbourg
Oprettelse af et frivilligt europæisk korps for humanitær bistand
P7_TA(2011)0432P7_DCL(2011)0025

Europa-Parlamentets erklæring af 29. september 2011 om oprettelse af et frivilligt europæisk korps for humanitær bistand

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123,

A.  der henviser til, at EUF-traktatens artikel 214, stk. 5, fastslår, at »der oprettes et frivilligt europæisk korps for humanitær bistand, der kan danne ramme for europæiske unges fælles bidrag til Unionens humanitære bistandsaktiviteter,«

B.  der henviser til, at Kommissionen den 23. november 2010 udsendte en meddelelse om »Hvordan EU-borgernes solidaritet kan komme til udtryk gennem frivilligt arbejde: De første overvejelser om et frivilligt europæisk korps for humanitær bistand og oprettelse af det frivillige europæiske korps (EVHAC)«,

C.  der henviser til, at 2011 er »det europæiske år for frivilligt arbejde«,

1.  erklærer, at humanitært arbejde er et grundlæggende udtryk for den europæiske værdi solidaritet;

2.  understreger, at den lange europæiske tradition for frivilligt arbejde er en uundværlig del af vores fælles europæiske identitet;

3.  understreger, at EVHAC vil give merværdi til europæiske borgere ved at tilskynde til aktiv deltagelse og bidrage til større samhørighed i samfundet;

4.  opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet til at fastsætte regler og procedurer for korpsets operationer som reaktion på katastrofer, og omgående at arbejde for at oprette korpset;

5.  mener, at volontørtjenestens centrale elementer bør være identifikation og udvælgelse af frivillige samt uddannelse og indsættelse af dem;

6.  fremhæver, at volontørtjenesten bør være baseret på efterspørgsel og behov, og at sikkerheden skal prioriteres højt;

7.  pålægger sin formand at sende denne erklæring med angivelse af underskrivernes navne(1) til Kommissionen, Rådet og medlemsstaternes parlamenter.

(1) Listen over underskriverne er offentliggjort i bilag 1 til mødeprotokollen af 29.9.2011 (P7_PV(2011)09-29(ANN1)).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik