Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Priimti tekstai
PDF 66kWORD 32k
Ketvirtadienis, 2011 m. rugsėjo 29 d. - Strasbūras
Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpuso įsteigimas
P7_TA(2011)0432P7_DCL(2011)0025

2011 m. rugsėjo 29 d. Europos Parlamento pareiškimas dėl Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpuso įsteigimo

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnį,

A.  kadangi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 214 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad „siekiant sukurti struktūrą jauniesiems europiečiams bendrai prisidėti prie Sąjungos humanitarinės pagalbos veiksmų, įsteigiamas Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas“,

B.  kadangi 2010 m. lapkričio 23 d. Komisija paskelbė komunikatą „Savanoriška veikla reiškiamas Europos piliečių solidarumas. Pirmieji svarstymai apie Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusą“,

C.  kadangi 2011 m. yra Europos savanoriškos veiklos metai,

1.  pareiškia, kad humanitarinė veikla yra pagrindinė Europos solidarumo vertės išraiška;

2.  pabrėžia, kad seniai puoselėjama Europos savanoriškos veiklos tradicija yra būtina mūsų bendros europinės tapatybės dalis;

3.  pabrėžia, kad Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas suteiks papildomos naudos Europos piliečiams skatindamas aktyvų jų dalyvavimą ir prisidėdamas prie darnesnės visuomenės kūrimo;

4.  ragina Europos Parlamentą ir Tarybą reaguojant į nelaimes nustatyti šio korpuso veiklos taisykles ir procedūras ir stengtis nedelsiant įsteigti šį korpusą;

5.  mano, kad pagrindinės savanorių tarnybos veiklos sudedamosios dalys turėtų būti savanorių paieška, atranka, mokymas ir išsiuntimas;

6.  pabrėžia, kad savanorių tarnyba turėtų veikti atsižvelgdama į paklausą ir poreikius ir kad svarbiausia turi būti užtikrinti saugumą;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šį rašytinį pareiškimą kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis(1) Komisijai, Tarybai ir valstybių narių parlamentams.

(1) Pasirašiusiųjų sąrašas paskelbtas 2011 m. rugsėjo 29 d. posėdžio protokolo 1 priede (P7_PV(2011)09-29(ANN1)).

Teisinė informacija - Privatumo politika