Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Pieņemtie teksti
PDF 69kWORD 32k
Ceturtdiena, 2011. gada 29. septembris - Strasbūra
Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusa izveide
P7_TA(2011)0432P7_DCL(2011)0025

Eiropas Parlamenta 2011. gada 29. septembra deklarācija par Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusa izveidi

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. pantu,

A.  tā kā Līguma par Eiropas Savienības darbību 214. panta 5. punktā noteikts, ka, “lai izveidotu sistēmu jauno eiropiešu dalībai Savienības humānās palīdzības pasākumos, nodibina Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusu”;

B.  tā kā Komisija 2010. gada 23. novembrī pieņēma paziņojumu, “Kā ar brīvprātīgo darbu paust ES iedzīvotāju solidaritāti: pirmās pārdomas par Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusu (EVHAC)”;

C.  tā kā 2011. gads ir Eiropas brīvprātīgā darba gads,

1.  paziņo, ka humānā palīdzība ir būtiski svarīgs veids, kā Eiropai paust solidaritāti;

2.  uzsver, ka Eiropas senās tradīcijas brīvprātīgā darba jomā ir mūsu kopējās Eiropas identitātes neatņemama sastāvdaļa;

3.  uzsver, ka EVHAC nodrošinās pievienoto vērtību Eiropas iedzīvotājiem, veicinot viņu aktīvu līdzdalību un ieguldījumu labāk saliedētas sabiedrības veidošanā;

4.  aicina Eiropas Parlamentu un Padomi noteikt korpusa darbības noteikumus un procedūras, lai reaģētu uz katastrofām, un rīkoties, lai savlaicīgi izveidotu šo korpusu;

5.  uzskata, ka brīvprātīgā darba būtiskākajiem elementiem jābūt brīvprātīgo meklēšanai un atlasei un viņu apmācībai un izvietošanai;

6.  uzskata, ka brīvprātīgā darba pamatā jābūt pieprasījumam un vajadzībām un ka sevišķi svarīgs apsvērums ir drošība;

7.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo deklarāciju kopā ar parakstītāju vārdiem(1) Komisijai, Padomei un dalībvalstu parlamentiem.

(1) Parakstītāju saraksts publicēts 2011. gada 29. septembra protokola 1. pielikumā (P7_PV(2011)09-29(ANN1)).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika