Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Texte adoptate
PDF 66kWORD 36k
Joi, 29 septembrie 2011 - Strasbourg
Instituirea unui Corp voluntar european de ajutor umanitar
P7_TA(2011)0432P7_DCL(2011)0025

Declaraţia Parlamentului European din 29 septembrie 2011 privind instituirea unui Corp voluntar european de ajutor umanitar

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 123 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede, la articolul 214 alineatul (5), că „pentru a stabili un cadru al contribuțiilor comune ale tinerilor europeni la acțiunile de ajutor umanitar ale Uniunii, se creează un Corp voluntar european de ajutor umanitar”;

B.  întrucât, la 23 noiembrie 2010, Comisia a emis o Comunicare intitulată „Modalități de exprimare a solidarității cetățenilor Uniunii Europene prin intermediul voluntariatului: primele reflecții privind un Corp voluntar european de ajutor umanitar (CVEAU)”;

C.  întrucât 2011 este „Anul european al voluntariatului”,

1.  declară că acțiunea umanitară reprezintă o expresie fundamentală a valorii europene a solidarității;

2.  subliniază că tradiția europeană îndelungată a voluntariatului este o componentă indispensabilă a identității noastre europene comune;

3.  subliniază că CVEAU va conferi valoare adăugată cetățenilor europeni, încurajând participarea activă a acestora și contribuind la realizarea unei coeziuni sporite a societății;

4.  invită Parlamentul European și Consiliul să stabilească normele și procedurile de funcționare a Corpului ca reacție la dezastre și să acționeze în vederea înființării prompte a acestuia;

5.  consideră că cele mai importante componente ale Serviciului de voluntariat ar trebui să fie identificarea și selectarea voluntarilor, alături de formarea și de repartizarea acestora;

6.  s subliniază că Serviciul de voluntariat ar trebui să se bazeze pe cerere și pe necesități, iar securitatea trebuie să aibă o importanță primordială;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor(1), Comisiei, Consiliului și parlamentelor statelor membre.

(1) Lista cu semnatarii se publică în anexa 1 a procesului-verbal din 29 septembrie 2011 (P7_PV(2011)09-29(ANN1)).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate