Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 63kWORD 32k
Torsdag den 29. september 2011 - Strasbourg
Civile krigsinvalide
P7_TA(2011)0433P7_DCL(2011)0021

Europa-Parlamentets erklæring af 29. september 2011 om civile krigsinvalide

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Stockholmprogrammet, som blev vedtaget af Det Europæiske Råd i december 2009,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123,

A.  der henviser til, at Den Europæiske Union længe har været fortaler for fred og forbud mod landminer,

B.  der henviser til, at civile krigsinvalide, ofre for landminer og andre efterladte våben, samt ofre for terrorisme i medlemsstaterne og kandidatlandene, står over for fortsatte sundhedsproblemer og socioøkonomiske vanskeligheder, der må løses med en omfattende og koordineret indsats,

1.  mener, at Europa bør sætte et eksempel for resten af verden ved at anerkende og imødekomme de langsigtede behov hos ofre for terrorangreb og civile krigsinvalide samt give dem en særlig status;

2.  opfordrer Kommissionen til at træffe passende foranstaltninger for at sikre, at civile krigsinvalides samt terrorofres fortsatte behov opfyldes uden forskelsbehandling inden for EU, med henblik på at hjælpe disse personer til et værdigt liv i deres eget miljø;

3.  pålægger sin formand at sende denne erklæring med angivelse af underskrivernes navne(1) til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes parlamenter.

(1) Listen over underskriverne er offentliggjort i bilag 2 til mødeprotokollen af 29.9.2011 (P7_PV(2011)09-29(ANN2)).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik