Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Vastuvõetud tekstid
PDF 59kWORD 29k
Neljapäev, 29. september 2011 - Strasbourg
Tsiviilisikutest sõjainvaliidid
P7_TA(2011)0433P7_DCL(2011)0021

Euroopa Parlamendi 29. septembri 2011. aasta deklaratsioon tsiviilisikutest sõjainvaliidide kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Stockholmi programmi, mille Euroopa Ülemkogu võttis vastu 2009. aasta detsembris;

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 123,

A.  arvestades, et Euroopa Liit on pikka aega edendanud ülemaailmset rahu ja maamiinide kasutamise vältimist;

B.  arvestades, et tsiviilisikutest sõjainvaliidid, maamiinide ja muu järele jäänud relvastuse ohvrid ning terrorismiohvrid liikmesriikides ja kandidaatriikides seisavad vastamisi pidevate tervishoiualaste ja sotsiaalmajanduslike raskustega, mida tuleb käsitleda igakülgselt ja kooskõlastatult,

1.  on arvamusel, et Euroopa peaks olema ülejäänud maailmale eeskujuks, tunnustades ja arvestades terrorismirünnakute ohvrite ja tsiviilisikutest sõjainvaliidide pikaajalisi vajadusi ning andes neile eristaatuse;

2.  kutsub komisjoni üles võtma asjakohaseid meetmeid, et tagada ELis tsiviilisikutest sõjainvaliidide ja terrorismiohvrite pidevate ravialaste ja ühiskondlike vajaduste rahuldamine ilma diskrimineerimata, eesmärgiga aidata sellistel inimestel oma tavalises keskkonnas väärikat elu elada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev deklaratsioon koos allakirjutanute nimedega(1) nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

(1) Allakirjutanute nimekiri on avaldatud 29. septembril 2011. aasta protokolli lisas 2 (P7_PV(2011)09-29(ANN2)).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika