Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Priimti tekstai
PDF 64kWORD 31k
Ketvirtadienis, 2011 m. rugsėjo 29 d. - Strasbūras
Per karą neįgaliais tapę civiliai
P7_TA(2011)0433P7_DCL(2011)0021

2011 m. rugsėjo 29 d. Europos Parlamento pareiškimas dėl per karą neįgaliais tapusių civilių

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Stokholmo programą, kurią 2009 m. gruodžio mėn. patvirtino Europos Vadovų Taryba,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnį,

A.  kadangi Europos Sąjunga jau seniai skatina užtikrinti tarptautinę taiką ir užkirsti kelią minų naudojimui,

B.  kadangi per karą neįgaliais tapę civiliai, nukentėjusieji nuo minų ir kitų ginklų liekanų, taip pat terorizmo valstybėse narėse bei šalyse kandidatėse aukos nuolat susiduria su sveikatos problemomis ir patiria socialinių bei ekonominių sunkumų, kuriuos reikia spręsti visapusiškai ir koordinuotai,

1.  mano, kad Europa, pripažindama ir atsižvelgdama į ilgalaikius terorizmo išpuolių aukų ir per karą neįgaliais tapusių civilių poreikius ir suteikdama jiems ypatingą statusą, turėtų rodyti likusiam pasauliui pavyzdį;

2.  ragina Komisiją imtis atitinkamų veiksmų, kuriais užtikrintų, kad nuolatiniai medicininiai ir socialiniai per karą neįgaliais tapusių civilių ir terorizmo aukų poreikiai Europos Sąjungoje būtų patenkinti jų nediskriminuojant, siekiant padėti tokiems asmenims savo aplinkoje gyventi kilniai;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį pareiškimą kartu su jį pasirašiusiųjų pavardėmis(1) Tarybai, Komisijai ir valstybių narių parlamentams.

(1) Pasirašiusiųjų sąrašas paskelbtas 2011 m. rugsėjo 29 d. posėdžio protokolo 2 priede (P7_PV(2011)09-29(ANN2)).

Teisinė informacija - Privatumo politika