Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Texte adoptate
PDF 65kWORD 32k
Joi, 29 septembrie 2011 - Strasbourg
Invalizii civili de război
P7_TA(2011)0433P7_DCL(2011)0021

Declaraţia Parlamentului European din 29 septembrie 2011 privind invalizii civili de război

Parlamentul European,

–  având în vedere programul de la Stockholm adoptat de Consiliul European în decembrie 2009,

–  având în vedere articolul 123 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Uniunea Europeană este de mult timp un promotor declarat al păcii internaționale și al prevenirii utilizării minelor antipersonal;

B.  întrucât invalizii civili de război, victime ale minelor antipersonal și ale altor arme abandonate, și victimele actelor de terorism din statele membre și din țările candidate se confruntă cu probleme de sănătate și dificultăți socioeconomice permanente care trebuie abordate într-o manieră cuprinzătoare și coordonată,

1.  consideră că Europa ar trebui să dea un exemplu pentru restul lumii prin recunoașterea și abordarea nevoilor pe termen lung ale victimelor atacurilor teroriste și ale invalizilor civili de război, acordând acestora un statut special;

2.  invită Comisia să întreprindă măsurile necesare pentru a se asigura că nevoile medicale și societale permanente ale invalizilor civili de război și ale victimelor terorismului sunt îndeplinite fără discriminare în UE, cu scopul de a ajuta astfel de persoane să ducă o viață demnă în mediul lor propriu;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor(1), Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor statelor membre.

(1) Lista cu semnatarii se publică în anexa 2 a procesului-verbal din 29 septembrie 2011 (P7_PV(2011)09-29(ANN2)).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate