Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0806(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0337/2011

Ingivna texter :

A7-0337/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/10/2011 - 6.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0437

Antagna texter
PDF 185kWORD 30k
Torsdagen den 13 oktober 2011 - Bryssel Slutlig utgåva
Utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion
P7_TA(2011)0437A7-0337/2011

Europaparlamentets beslut av den 13 oktober 2011 om rådets rekommendation om utnämningen av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken (14862/2011 – C7-0312/2011 – 2011/0806(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 4 oktober 2011 (14862/2011),

–  med beaktande av artikel 283.2 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europeiska rådet har hört Europaparlamentet (C7-0312/2011),

–  med beaktande av artikel 109 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7-0337/2011), och av följande skäl:

A.  I en skrivelse av den 4 oktober 2011 uppmanade Europeiska rådet Europaparlamentet att yttra sig över nomineringen av Jörg Asmussen till ämbetet som direktionsledamot i Europeiska centralbanken med en mandattid på åtta år.

B.  Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor granskade sedan den nominerade kandidatens kvalifikationer, särskilt i förhållande till de villkor som anges i artikel 283.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och kravet på Europeiska centralbankens fullständiga oavhängighet i enlighet med artikel 130 i detta fördrag. I samband med denna utvärdering har utskottet tagit del av kandidatens meritförteckning och svaren på de skriftliga frågor som utskottet ställt till honom.

C.  Utskottet höll den 10 oktober 2011 en utfrågning med den nominerade kandidaten. Under denna utfrågning, som varade i en och en halv timme, höll kandidaten först ett inledande anförande, och därefter besvarade han utskottsledamöternas frågor.

1.  Europaparlamentet tillstyrker rådets rekommendation om utnämningen av Jörg Asmussen till direktionsledamot i Europeiska centralbanken.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till Europeiska rådet, rådet och medlemsstaternas regeringar.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy