Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/0101(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0327/2011

Esitatud tekstid :

A7-0327/2011

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/10/2011 - 6.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0438

Vastuvõetud tekstid
PDF 186kWORD 30k
Neljapäev, 13. oktoober 2011 - Brüssel
ELi tagatise andmine Euroopa Investeerimispangale ELi välistele projektidele antavatest laenudest ja laenutagatistest tekkida võiva kahjumi puhuks ***II
P7_TA(2011)0438A7-0327/2011

Euroopa Parlamendi 13. oktoobri 2011. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega antakse Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis liidu välistele projektidele antavatest laenudest ja laenutagatistest tekkida võiva kahjumi puhuks ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 633/2009/EÜ (12443/1/2011 – C7-0270/2011 – 2010/0101(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (12443/1/2011 – C7-0270/2011),

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(1) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku suhtes (KOM(2010)0174),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 72,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni soovitust teisele lugemisele (A7-0327/2011),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  märgib, et õigusakt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga õigusaktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist õigusaktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) Vastuvõetud tekstid, 17.2.2011, P7_TA(2011)0062.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika