Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/0101(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0327/2011

Pateikti tekstai :

A7-0327/2011

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/10/2011 - 6.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0438

Priimti tekstai
PDF 263kWORD 33k
Ketvirtadienis, 2011 m. spalio 13 d. - Briuselis Galutinė teksto versija
ES garantijos suteikimas Europos investicijų bankui paskolų ir paskolų garantijų, suteiktų projektams ne Europos Sąjungoje, nuostoliams atlyginti ***II
P7_TA(2011)0438A7-0327/2011

2011 m. spalio 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos pozicijos, priimtos per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija paskolų ir paskolų garantijų, suteiktų projektams ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti ir kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 633/2009/EB (12443/1/2011 – C7-0270/2011 – 2010/0101(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos poziciją, priimtą per pirmąjį svarstymą (12443/1/2011 – C7–0270/2011),

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą savo poziciją dėl Komisijos pasiūlymo Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0174)(1),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui (A7–0327/2011),

1.  pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

3.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

4.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, įsitikinus, kad buvo tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) Priimti tekstai, 2011 2 17, P7_TA(2011)0062.

Teisinė informacija - Privatumo politika