Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0014(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0227/2011

Ingediende teksten :

A7-0227/2011

Debatten :

PV 12/10/2011 - 19
CRE 12/10/2011 - 19

Stemmingen :

PV 13/10/2011 - 6.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0439

Aangenomen teksten
PDF 195kWORD 35k
Donderdag 13 oktober 2011 - Brussel
Inschrijving op nieuwe aandelen in het kapitaal van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling ***I
P7_TA(2011)0439A7-0227/2011
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 oktober 2011 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de inschrijving door de Europese Unie op nieuwe aandelen in het kapitaal van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) ingevolge het besluit dit kapitaal te verhogen (COM(2011)0034 – C7-0038/2011 – 2011/0014(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2011)0034),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 212 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0038/2011),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 14 september 2011 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en het advies van de Begrotingscommissie (A7-0227/2011),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 13 oktober 2011 met het oog op de vaststelling van Besluit nr. .../2011/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de inschrijving door de Europese Unie op nieuwe aandelen in het kapitaal van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) ingevolge het besluit dit kapitaal te verhogen
P7_TC1-COD(2011)0014

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Besluit nr. 1219/2011/EU.)

Juridische mededeling - Privacybeleid