Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0014(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0227/2011

Ingivna texter :

A7-0227/2011

Debatter :

PV 12/10/2011 - 19
CRE 12/10/2011 - 19

Omröstningar :

PV 13/10/2011 - 6.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0439

Antagna texter
PDF 192kWORD 37k
Torsdagen den 13 oktober 2011 - Bryssel
Europeiska unionens tecknande av nya kapitalandelar i Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) ***I
P7_TA(2011)0439A7-0227/2011
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 oktober 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska unionens tecknande av nya kapitalandelar i Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) till följd av beslutet att utöka detta kapital (KOM(2011)0034 – C7-0038/2011 – 2011/0014(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2011)0034),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 212 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0038/2011),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 14 september 2011 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet från budgetutskottet (A7-0227/2011).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid den första behandlingen den 13 oktober 2011 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr …/2011/EU om Europeiska unionens tecknande av nya kapitalandelar i Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) till följd av beslutet att utöka detta kapital
P7_TC1-COD(2011)0014

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, beslut nr 1219/2011/EU.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy