Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2853(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0532/2011

Внесени текстове :

B7-0532/2011

Разисквания :

PV 12/10/2011 - 15
CRE 12/10/2011 - 15

Гласувания :

PV 13/10/2011 - 6.10
CRE 13/10/2011 - 6.10
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0443

Приети текстове
PDF 263kWORD 36k
Четвъртък, 13 октомври 2011 г. - Брюксел Окончателна версия
Присъединяване на България и Румъния към Шенгенското пространство
P7_TA(2011)0443B7-0532/2011

Резолюция на Европейския парламент от 13 октомври 2011 г. относно присъединяването на България и Румъния към Шенгенското пространство

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията си от 8 юни 2011 г. относно проекта за решение на Съвета относно пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в Република България и в Румъния(1),

–  като взе предвид заключенията на Съвета по правосъдие и вътрешни работи, проведен на 9 и 10 юни 2011 г. в Люксембург,

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет, състоял се на 24 и 25 юни 2011 г.,

–  като взе предвид въпросите с искане за устен отговор от 29 септември 2011 г. до Съвета и Комисията относно приемането на България и Румъния в Шенген (O-000224/2011 – B7-0440/2011, O-000225/2011 – B7-0621/2011, O-000223/2011 – B7-0439/2011),

–  като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че правото на свобода на движение е основно право, гарантирано на гражданите на ЕС с Договорите;

Б.  като има предвид, че създаването на Шенгенското пространство и интегрирането на достиженията на правото от Шенген в рамката на ЕС е едно от най-големите постижения на процеса на европейска интеграция;

В.  като има предвид, че България и Румъния са изпълнили всички критерии за успешно приключване на процеса на оценка на Шенген;

Г.  като има предвид, че подготвеността и на двете страни да се присъединят към Шенген беше потвърдена от Парламента в неговата резолюция от 8 юни 2011 г. и от Съвета в неговите заключения от 9 юни 2011 г.;

Д.  като има предвид, че по време на Европейския съвет на 24 юни 2011 г. държавните и правителствените ръководители се споразумяха, че решението относно присъединяването на България и Румъния следва да бъде взето не по-късно от септември 2011 г.;

Е.  като има предвид, че взимането на решение относно присъединяването на България и Румъния беше отложено, след като на заседанието си на 22 септември 2011 г. Съветът не гласува по този въпрос;

1.  Посочва, че и двете страни изцяло са преформулирали и реорганизирали своите системи за интегрирано управление на границите, като са инвестирали значителни средства в своите правоприлагащи органи, включително са осигурили обучение и най-нови технологии, и видимо са укрепили институционалната и правната си рамка – факт, признат във всички доклади за оценката на Шенген;

2.  Отбелязва постоянната подкрепа и солидарност, демонстрирани от България и Румъния като надеждни партньори в Югоизточна Европа, както и непрекъснатия им принос за сигурността на границите в тази част на ЕС;

3.  Подчертава, че и двете страни изцяло са приложили достиженията на правото от Шенген, което съгласно Договора за тяхното присъединяване и съществуващата правна рамка на ЕС е единственото предварително условие за тяхното присъединяване към Шенгенското пространство;

4.  Призовава настоятелно всички държави-членки да вземат решение относно разширяването на Шенгенското пространство, така че България и Румъния да бъдат включени в него, единствено на основата на достиженията на правото и процедурите от Шенген; счита, че не могат да бъдат налагани допълнителни критерии на държави-членки, които вече са в процес на присъединяване към Шенгенското пространство;

5.  Отново заявява подкрепата на Парламента за разширяването на Шенгенското пространство, така че в него да бъдат включени България и Румъния, призовава Европейския съвет да действа в съответствие с Договора за Европейския съюз и да вземе необходимите мерки, за да даде възможност на Румъния и България да се присъединят към Шенгенското пространство;

6.  Призовава държавите-членки да спазват ангажиментите си, произтичащи от правната рамка на ЕС, що се отнася до критериите за присъединяване към Шенген, и да не дават превес на националния популизъм;

7.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) Приети текстове, P7_TA(2011)0254.

Правна информация - Политика за поверителност